Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Servei Territorials. 10/07/2007

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Servei Territorials. 10/07/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 13.

Dia: 10 de juliol de 2007.

Hora: 9h.

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.(1ª planta- despatx 9)

 1. Constitució de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials.
 2. Nomenament de la vice-presidència de la Comissió Municipal Informativa.
 3. Establiment del règim de sessions.
 4. Despatx oficial
 5. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials
 6. Llistat general

  1. Decrets de Serveis Territorials des del número 4359 fins al número 5458 des de la data 16.05.2007 fins a 20.06.2007
  2. Habitatge

  3. JACINTO LOZANO GAMITO € DOMINGO POLO MARQUEZ € FRANCESC SABATER I COMAS € JOSEP Mª I FERRAN LABAN GALANGAU € JOSEP Mª CANALS ROCA I DORA LLINES CAMPS € PROMOCIONS ANTIC ILURO, SL. € FRANCISCO BATET SABÉ € PROMOCIONS VILA HISTÒRICA, SL. € JORDI PIÑA VIVES I BINOHIO ASSOCIATS, SL. € PUMSA €PROMOCIONES MOLINA CINCO, SL. € ANTONIO PEREXZ MARTIN € CONSTRUCCIONES ORALVA, SA. € INVESFORT 2000, SL. € JOSE CANO MORON € SUSUCOLL 2006, SL. € DAVID TRIPIANA LATORRE € CONSTRUCCIONES I REFORMAS 2006, SL. € PRIMA VERTIX 300, SL € JOSE SAGILLO ANTOLIN € ELENA FRAGA GOMEZ € LAUREANO TINOCO VIERA € GUIX MARESME, SL. € PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS JUBASEM, SL. € JORDI GRAS GRAUPERA I MARIA BELLMUNT BORRAS € PROMOCIONS VALLMARESME, SL. € SALVADOR GUARRO BORDES € LLARS EXCLUSIVES MARESME, SL. € GRET-MAI, SL. € NURIA TENAS OLLER € INSILMAC-2, SL. € MONTSERRAT SERRA TORRENT € PROMOCIONES REINA GALVEZ, SL. € KUATRO 2006, SL. € MATEO LOBATO PIMENTEL € PROMOCIONES CUM LAUDE, CB. € JAUME SABÉ TEIXIDÓ € DIVISIÓN PROPMOTORA DEL MARESME, SL. € CASTOR M,ARESME, SL. € ANGEL RODRIGUEZ MONTES € DAVID GARCIA JIMENEZ € MANUEL VALIN GARCIA € PROMOTRINITY, SL. € JOSEP ORANIAS BRUGUÉ € CONSTRUCCIONES XENDORF, SL. € MIQUEL SERNA VIANA I M. JOSEFA PANADERO CAÑADAS.
 7. Línies d'actuació
 8. Obres

  1. Aprovació de la Memòria valorada relativa a la reparació del paviment del carrer d'en Xammar.
  2. Aprovació de la Memòria valorada relativa a les reparacions menors de conservació, manteniment i renovació dels quadres generals de les instal·lacions elèctriques del Teatre Monumental.
  3. Aprovació del Projecte d'execució d'un nou mòdul de lavabos i fonts en el pati del CEIP Anxaneta i proposta d'aprovació dels plecs clàusules econòmiques administratives particulars que regiran la contractació administrativa d'aquests treballs, mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat sense publicitat.
  4. Proposta d'adjudicació de la reforma dels vestuaris de l'edifici municipal de Via Pública.
  5. Proposta d'adjudicació de les obres d'enderroc del parc de bombers.
  6. Proposta d'adjudicació de les obres del projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques.
  7. Proposta d'aprovació dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars que regiran la contractació administrativa d'un laboratori per realitzar el programa del control de qualitat de les obres del CEIP Montserrat Solà a Cal Collut.
  8. Proposta d'aprovació dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars que regiran la contractació administrativa de les obres del Projecte d'execució del poliesportiu al carrer Euskadi PAV-3/SAL-3, tramitació ordinària, procediment obert i adjudicació per concurs.
  9. Proposta d'aprovació dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars que regiran la contractació administrativa de les obres del Projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça de Fossar Xic de Mataró, tramitació ordinària, procediment obert i adjudicació per subhasta.
  10. Proposta d'aprovació dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars que regiran la contractació administrativa de les obres del Projecte executiu d'enderroc de l'Escola d'Adults de l'equipament municipal de "Can Marf'à" de Mataró, tramitació ordinària, procediment obert i adjudicació per subhasta.
  11. Manteniment i Serveis

  12. Proposta d'adjudicació del contracte del servei de reg de l'arbrat viari durant els anys 2007-2008-2009.
  13. Decret aprovació Pla Seguretat i Salut projecte millora urbana barri Cirera (fase I).
  14. Proposta adjudicació contracte servei manteniment solars municipals. 2007-2008-2009.
  15. Proposta d'aprovació dels plecs de condicions tècniques i econòmiques administratives particulars redacció projecte construcció edifici menjador CEIP Cirera..
  16. Proposta d'aprovació dels plecs de condicions tècniques i econòmiques administratives particulars redacció projecte construcció edifici menjador CEIP Peramàs.
  17. Proposta d'adjudicació del contracte d'assistència tècnica i redacció de projectes i direcció d'obra treballs millora i manteniment escoles Joan Coromines i Montserrat Solà.
  18. Proposta d'adjudicació del contracte dels serveis d'assistència tècnica per la redacció del projecte de substitució de la fusteria exterior del CEIP Peramàs.
  19. Proposta d'adjudicació del contracte del servei de centralització del reg automàtic.
  20. Proposta d'adjudicació del contracte dels treballs del canvi d'arbrat de l'avinguda Jaume Recoder.
  21. Proposta d'aprovació dels plecs de condicions tècniques i econòmiques administratives particulars manteniment instal·lacions alarmes d'intrusió i contraincendis en edificis municipals i escolars.
  22. Proposta de pròrroga del contracte del servei d'informació i detecció d'incidències en la recollida de residus comercials d'agost 2007 a juliol 2008.
  23. Informació sobre l'autorització a Cementiris Metropolitans CGC SL per hipotecar la concessió de serveis de gestió integrals de cementiris.
  24. Proposta d'ampliació i pròrroga del contracte d'assistència per la coordinació del treballs companyies de serveis a la via pública. 2007.
  25. Proposta d'ampliació del contracte del servei de desinfecció dels sistemes de reg automàtic 2007.
  26. Proposta d'ampliació del contracte dels treballs de pintura en la via pública. 2007.
  27. Proposta d'ampliació del contracte dels treballs de paleta en la via pública. 2007.
  28. Proposta d'ampliació del contracte de lloguer de maquinària en la via pública. 2007.
  29. Proposta d'ampliació del contracte de lloguer de contenidors manteniment edificis municipals. 2007.
  30. Proposta d'ampliació del contracte de lloguer de contenidors manteniment via pública. 2007.
  31. Proposta d'adjudicació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp municipal de futbol Can Xalant.
  32. Decret d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de la obra d'instal·lació de gespa artificial del camp municipal de futbol Can Xalant.
  33. Medi Ambient i Sostenibilitat

  34. Acceptació de dues subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per als projectes "Avaluació del Pla d'acció Ambiental de l'Agenda 21" i "Programa educatiu Mataró sostenible.
  35. Informació de la signatura del Conveni regulador de la cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i l'AMPA IES Thos i Codina.
  36. Informació de la signatura del Conveni regulador de la cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS).
  37. Informació de la signatura del Conveni regulador de la cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i l'AMPA IES Puig i Cadafalch.
  38. Informació de la signatura del Conveni regulador de la cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM).
  39. Informació de la signatura del Conveni regulador de la cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i l'Associació d'amics de les plantes, animals i jardins del Maresme.
  40. Informació sobre el Pla de Contingència que s'ha elaborat des de la Companyia d'Aigües, per fer front al fet de que la conca del Llobregat estigui per sota del llindant d'excepcionalitat .

 9. Junta de Govern Local
 10. Obres

  1. Aprovació inicial del Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada.
  2. Aprovació inicial del Projecte executiu d'enderroc de l'Escola d'Adults de l'equipament municipal de " Can Marf'à" de Mataró.
  3. Aprovació inicial del Projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'en Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró.
  4. Aprovació definitiva del Projecte executiu de l'adequació dels nous estudis de Televisió Digital Terrestre de Mataró, promogut pel Consorci Digital Mataró-Maresme.
  5. Aprovació definitiva del Projecte d'execució del poliesportiu al carrer Euskadi PAV-3/SAL-3.
  6. Aprovació del Projecte complementari del Projecte executiu de l'escola bressol " Els Menuts" a Cal Collut- Escorxador.
  7. Aprovació del Projecte complementari del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa. Fase Centre d'Educació Infantil i Primària, Antonio Machado.
  8. Aprovació del Projecte complementari del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària i d'una escola bressol als entorns de la Via Europa. Fase Escola Bressol Elna.
  9. Ratificar la resolució 5357/20007 de 14 de juny de la consellera delegada d'Obres, relativa a l'autorització i disposició de despesa a favor de PUMSA, amb motiu de l'execució de les obres de rehabilitació de la nau de la Cooperativa " La Obrera Mataronense".
  10. Urbanisme

  11. Donar compte del Decret d'Alcaldia de 13/6/07, que dona compliment a la sentència 562 de 15/6/06 del TSJC que resol el RCA presentat per Maria Lluisa Argila Mir (Plaça dels Xerella).
  12. Donar compliment a la sentencia 553 del 13/6/07 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el RCA interposat per Inmobiliaria Teluro SA contra resolució municipal en relació a la reversió d'una finca situada al Camí de Lorita.
  13. Manteniment i Serveis

  14. Aprovació inicial projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO " i "IS", que afecta als carrers Tres Roques, Mare de Deu de Núria, Bellavista, Ample, Salvador Llanas, Girona i altres.
  15. Ratificació Decret d'aprovació despesa pel tractament de la FORM, d'acord amb les condicions del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme.
  16. Habitatge

  17. Ordre d'enderroc de cobert a terrassa al c. Churruca, 29, 1er.
  18. Ordre de retirada de rètol a l'avinguda Amèrica, 45, bxs.
  19. Ordre de retirada de rètol a la carretera de Cirera, 37, bxs.

 11. Propostes al Ple
 12. Obres

  1. Acceptació de l'ajut atorgat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins de la quarta convocatòria PTO/44/2007 de 10 de gener de la Llei de millora de barris, destinat al finançament del Projecte d'intervenció integral de millora de l'àrea urbana de Rocafonda, Palau i Escorxador.
  2. Urbanisme

  3. Aprovació definitiva de l'estudi de detall de Dotació d'Habitatges Públics al carrer Núñez de Balboa (Clau Dhp).
  4. Aprovació definitiva de l'estudi de detall de l'equipament de Tres Roques.
  5. Aprovació definitiva de l'estudi de detall de la zona 6a2 del Sector Can Quirze (Escola Meritxell).
  6. Aprovació provisional de la modificació del PGOM, àmbit EIX HERRERA.

 13. Precs i preguntes

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Mª Lluïsa Guañabens Casarramona

Mataró 6 de juliol de 2007.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE PUMSA, 1ª PLANTA, DESPATX Nº 9, DE L'EDIFICI DE VIDRE.