Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 15/12/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. 15/12/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

10141/2008 d'11 de desembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 15 de desembre del 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de desembre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l'1 de desembre del 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Recursos Humans-

3         Modificació de l'oferta pública d'ocupació per l'any 2008.

4         Convocatòria per proveir el lloc de treball de cap de servei Jurídic Administratiu, de l'àrea de Via Pública

           -Servei de Compres i Contractacions-

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei de gestió de la plataforma d'atenció telefònica del servei d'atenció ciutadana 010 per l'Ajuntament de Mataró, i convocar licitació.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

6         Aprovació inicial de Pla Especial de reordenació volumètrica del conjunt catalogat "Grup Goya".

           -Servei d'Habitatge-

7         Aprovació de la modificació de les Normes per a la concessió d'ajuts per a la realització d'obres de rehabilitació d'habitatges i obres de restauració i conservació de béns catalogats.

8         Ordre de retirada de rètol al c. València, 66 bxs.

9         Estimació recurs de reposició contra ordre d'enderroc 1r mòdul dels coberts en terrat a l'Avinguda Corregiment, 86.

 

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor