Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 22/07/2009

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 22/07/2009

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 22/07/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de Via Pública. Pça Granollers, 11
Organisme
Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Ordre del dia

Sessió ordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE VIA PÚBLICA

Dia : Dimecres, 22 de juliol de 2009.
Hora : 9’00 h.
Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11
 
 
1.      Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.      Despatx oficial
3.      Donar compte dels decrets de Via Pública.
4.      Línies d’actuació:
 
Policia Local
 
4.1.   Balanç de l’estat de seguretat de la ciutat corresponent al primer semestre de 2009.
4.2.   Estadístiques del servei de retirada de vehicles corresponents al primer semestre de 2009.
4.3.   Estadístiques d’infraccions de trànsit captades a través del vehicle SMIV corresponents al primer semestre de 2009.
 
Mobilitat
 
4.4.   Aparcament de rotació a l’entorn de la Plaça Occitània.
 
5.      Propostes a la Junta de Govern Local
 
5.1.   Imposar a J.M.R.N. una sanció de 2.404,05,-euros, i una sanció de 300,51 -euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Llei 50/1999, de 23 de desembre
5.2.   Imposar a E.J.C.F., les sancions de 2.404,05,-euros, 400,-,euros, 800,-euros i 600,-euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Llei 50/1999, de 23 de desembre i/o a la Llei 10/1999, de 30 de juliol
5.3.   Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per D.R.S. en els termes previstos en la part expositiva del present acord i revocar la sanció de 400,-euros per la infracció de l'article 13.2 c) de la Llei 50/1999, en concordança amb l'article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de març, per haver quedat suficientment acreditat que no concorre el fet típic susceptible de sanció.
5.4.      Imposar a C.Ch.R. una sanció de 445,-euros per infracció greu de la Llei 10/1999, de 30 de juliol.
 
6.      Temes sobrevinguts.
7.      Precs i preguntes.
 
 
 
La secretària de la CMI de Via Pública
 
 
 
 
 
Nonis Massaguer.
 
Mataró, 16 de juliol de 2009