Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell de l'IMPEM. 18/03/2009

Escoltar

Consell de l'IMPEM. 18/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de l’edifici del c/Herrera nº 70
Organisme
Consell de l'IMPEM. 18/03/2009

Ordre del dia

Per ordre de la PRESIDENTA DE L’IMPEM, es convoca la reunió ordinària que tindrà lloc el dimecres 18 de març a les 19.00 h., a la sala de reunions de l’edifici del c/Herrera nº 70, amb el següent 

ORDRE DEL DIA
 
1.- Presentació del Pla director urbanístic per la concreció i delimitació de la reserva de sòl de la  línea orbital ferroviària.
 
2.Aprovació de l’ acta de la reunió celebrada  el  dia 21 de gener de 2009 
 
3. Propostes al Consell
 
3.1  Aprovació preu públic Fira Sant Ponç
 
3.2 Aprovació inicial expedient modificatiu de crèdit
 
4. Informacions
 
4.1 Memòria IMPEM 2008
 
4.2 Donar compte de la liquidació  pressupostària de l’exercici 2008
 
-Servei de Promoció de ciutat  i  comerç
 
4.3  Creació de l’Oficina de Promoció de Ciutat
 
4.4 Convenis de col.laboració amb entitats i associacions de comerç, hostaleria i turisme.
 
-Servei d’ ocupació
 
4.5 Setmana de la informació i l’orientació laboral.
 
5. Precs i preguntes
 
 
El secretari delegat
 
 
Jordi Gayete Valls
 
Mataró,  13 de març  de 2009