Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Correcció d'errades ordre del dia Ple extraordinari 18 de juny de 2009

Escoltar

Correcció d'errades ordre del dia Ple extraordinari 18 de juny de 2009

Correcció d'errades ordre del dia Ple extraordinari 18 de juny de 2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

Decret
5176/2009 de 16 de juny
Assumpte: Correcció d'errades ordre del dia Ple extraordinari 18 de juny de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

A la convocatòria per a la sessió plenària del dia 18 de juny de 2009, d'acord amb el decret 5116/2009 de 15 de juny, per una errada material es va fer constar el seu començament a les 19 hores, en compte de les 21 hores.
 
 
Per tot això, en virtut de les facultats que m'atorga la legislació vigent,
 
RESOLC :
 
Únic.- Modificar el decret 5116/2009 de 15 de juny, de convocatòria de sessió plenària extraordinària el dia 18 de juny de 2009, en el sentit de què la sessió començarà a les 21 hores.
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor