Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró (25/03/2010)

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró (25/03/2010)

Dia
Hora
Lloc
Seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7
Organisme
Aigües de Mataró

Ordre del dia

Us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dijous, dia 25 de març de 2010, a les 19’00 hores, a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7 segons el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta del Consell del dia 18 de febrer de 2010

2. Informació sobre l’evolució de les activitats d’Aigües de Mataró, SA

3. Informació sobre l’evolució de les activitats de Mataró Energia Sostenible, SA

4. Informe relatiu a les contractacions d’obres i serveis durant el 2010.

5. Proposta de formulació dels comptes anuals referents a l’exercici de 2009

6. Proposta de distribució de resultats.

7. Proposta d’inici de procediment de contractació del Servei de neteja de reixes i embornals de la xarxa de clavegueram de la ciutat Mataró.

8. Torn obert de paraules.

9. Nomenament d’interventors d’Acta.
 

El secretari,  Joan Buch i Cerdà

Mataró, 19 de març de 2010