Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Rector de l'IMAC (10/12/2010)

Escoltar

Consell Rector de l'IMAC (10/12/2010)

Convocatòria del Consell Rector

Dia
Hora
Lloc
Sant Josep num.9, 1r. pis.
Organisme
IMAC

Ordre del dia

Per indicació del President, senyor Sergi Penedès i Pastor, us convoco a la sessió del CONSELL RECTOR de l’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL

Dia: Divendres 10 de desembre de 2010
Hora 1a. convocatòria : 18.45
Hora 2a. convocatòria : 19.00


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de la sessió de 8 de juliol

2. Informacions de Presidència:

      2.1. Declaració de Les Santes com a festa patrimonial d’interès nacional.
      2.2. Declaració de la sardana com a element patrimonial d’interès nacional
 

3. Ratificació dels Decrets de la Presidència

      3.1. Decret 1209/2010. Prorroga i modificació del contracte per la Gestió integral del programa de visites guiades, rutes i tallers didàctics, el servei d’informadors de Ca l’Arenas i Clos Arqueològic de Torre Llauder i els serveis auxiliars pel funcionament i manteniment de Ca l’Arenas.
      3.2. Decret 1258/2010. Pròrroga del contracte per la gestió integral de l’equipament del “Centre de creació i pensament contemporani de Can Xalant”
      3.3. Decret 1262/2010. Plecs per contractar els serveis de muntatge, desmuntatge de so i llums i l’assistència de suport de les activitats programades per l’IMAC
      3.4. Decret 1279/2010. Modificació preus públics per l’exercici 2011 
      3.5. Decret 1442/2010. Acceptació subvenció de la Generalitat per la programació d’activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional.
      3.6. Decret 1562/2010. Acceptació subvenció de la Generalitat per inversions en equipaments audiovisuals.
      3.7. Decret 1565/2010. Acceptació subvenció de la Generalitat per intervencions arqueològiques biennals.
 

4. Acceptació donacions a l’IMAC amb destinació al Museu

      4.1. Acceptació donació de la Sra. Núria Lleonart de dos quadre de Comabella.
      4.2. Acceptació donació de la Sra. Mercè Rigalt de dos quadre de Jordi Arenas.
      4.3. Acceptació donació de la Sra. Maria Teresa Sanchís de dues aquarel·les de Jaume Arenas.
      4.4. Acceptació donació de la Sra. Conxita Linares d’un quadre de Josep Estrany.
      4.5. Acceptació donació del Sr. Fèlix Esquerra d’una pintura a l’oli de Josep Vinardell
 

5. Adjudicació provisional del contracte de serveis de so i llum de suport a les activitats de l’IMAC.

6. Aprovació pressupost i PAM per l’exercici 2011.
 
7. Aprovació Plantilla i Relació de llocs de treball per l’exercici 2011.

8. Precs i preguntes.
 

La Secretària Delegada
Rosa Maria Vila Carrau

Mataró, 3 de desembre de 2010