Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació extraordinària (18/03/2010)

Escoltar

Mesa de Contractació extraordinària (18/03/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r subterrani)
Organisme
Mesa de contractació

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió extraordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 18 de març de 2010 
Hora: 9:05 hores 
Lloc: Sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r subterrani) 
 
Ordre del dia.
 
1.- Lectura i aprovació de l’Acta anterior
 
2.-  Propostes d’adjudicació.
 
2.1.- Exp. 14/2010: Projecte d’execució de museu tèxtil a la fàbrica del patrimoni arquitectònic Can Marfà, fase 1: nau curta
 
2.2.- Exp. 15/2010: Projecte d’adequació d’espais del’edifici de l’antiga escola universitària politècnica de Mataró
 
2.3.- Exp. 16/2010: Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram i aigua als c. Sant Joaquim i Unió
 
2.4.- Exp. 17/2010: Projecte executiu de reforma i remodelació del Museu de Mataró. Edifici Can Serra
 
2.5.- Exp. 18/2010: Projecte de rehabilitació de la nau Cabot i Barba per a telecentre i equipament municipal (lot 1: obra)
 
2.6.- Exp. 21/2010: Projecte d’adequació de la Nau Gaudí per a usos museístics
 
2.7.- Exp. 25/2010: Projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol La Llàntia
 
2.8.- Exp. 26/2010: Projecte de substitució del paviment de gespa artificial del camp de futbol de Cerdanyola
 
2.9.- Exp. 27/2010: Projecte de soterrament de 6 àrees de recollida selectiva
 
2.10.- Exp. 36/2010: Adquisició i instal•lació dels elements necessaris per a l’ampliació dels sistemes d’emmagatzematge d’informació corporatius
 
2.11.- Exp. 39/2010: Desplegament de la xarxa wi-fi municipal
 
2.12.- Exp. 40/2010: Servei de desenvolupament d’interfícies web per a dispositius mòbils
 
2.13.- Exp. 41/2010: Servei d’implantació de la signatura digital en els procediments administratius
 
La Secretària de la Mesa de Contractació Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 15 de març de 2010