Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari Urgent (21/12/2010)

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari Urgent (21/12/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
10253/2010 de 21 de desembre
Assumpte: Convocatòria Ple extraordinari urgent 21 de desembre de 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent per avui dimarts 21 de desembre de 2010, a les 13 hores del migdia, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar l'assumpte següent
 
 
                                                       ORDRE DEL DIA
 
 
1         Ratificació de la urgència de la convocatòria de Ple extraordinari urgent.
 
2         Donar compte de la mort del Sr. Oriol Batista Gázquez regidor d’aquest Ajuntament.
 
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor