Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (08/06/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (08/06/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
3939/2011 de 3 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió del 8 de juny del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dimecres 8 de juny del 2011, a les 6 hores i 25 minuts de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 30 de maig del 2011.
 
 
 
L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
 
 
 
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor