Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari (16/02/2012)

Escoltar

Ple Extraordinari (16/02/2012)

Ple Extraordinari (16/02/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme

Ordre del dia

DECRET
1114/2012 de 13 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 16 de febrer de 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 16 de febrer de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovar les actualitzacions dels contractes programes d’Aigües de Mataró S.A. (AMSA) 2012-2015, de l’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró 2012-2038, de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 2012-2015, de l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual 2012-2015 i el programa marc del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (CMAC) 2011-2014

2 Aprovació definitiva del Pressupost General de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Mataró.

 

L'Alcalde, Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General, Manuel Monfort Pastor