Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (GINTRA). Sessió extraordinària (18/06/2013)

Escoltar

Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (GINTRA). Sessió extraordinària (18/06/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12
Organisme
GINTRA

Ordre del dia

Sessió extraordinària del Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L., el dia 18 de juny de 2013 a les 19:05 hores, a la sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Donar compte de la transmissió a favor de PUMSA del 18% del capital de GINTRA, actualment de titularitat de l’Ajuntament de Mataró.

2. Proposta autorització per la formalització d’un préstec participatiu amb l’Ajuntament de Mataró per import d’11.286.091,50€.

3. En relació a la fusió per absorció per part de PUMSA de les societats GINTRA i PROHABITATGE MATARÓ, es proposa l’adopció dels següents acords:

a) Aprovació del Projecte de Fusió de les societats PUMSA, PROHABITATGE MATARÓ i GINTRA, mitjançant l’absorció per part de PUMSA de la resta de les empreses.
b) Elevació a la Junta General de la proposta d’acord de fusió de les societats abans referides.
c) Facultar a la Presidenta, el Gerent i/o la Secretària del Consell d’Administració, indistintament, per tal de formalitzar els acords anteriors.

 

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

La Presidenta del Consell d’Administració
Núria Calpe Marquet