Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Urbanisme de Mataró (22/05/2013)

Escoltar

Consell d'Urbanisme de Mataró (22/05/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions Edifici de Vidre c. Pablo Iglesias, 63 planta 2a. despatx 13
Organisme
Consell d'Urbanisme de Mataró

Ordre del dia

Reunió del Consell d’Urbanisme de Mataró (CUM), que tindrà lloc el dimecres dia 22 a les 18,30 a la sala de reunions de l’edifici de Vidre, carrer Pablo Iglesias 63 planta 2ª (despatx 13) de l’ Àrea de Serveis Territorials i Via Pública, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior del Consell Assessor Urbanístic de Mataró de data 21 de març de 2013.
2. Presentació dels integrants del Consell i constitució del Consell municipal d’Urbanisme (CUM).
3. Exposició dels trets principals de funcionament del consells municipals de participació i del nou Reglament de Participació.
4. Nomenament dels representants al Consell de Ciutat.
5. Informació sobre l’aprovació provisional del document “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL PGOM-96 – SÒL NO URBANITZABLE”.
6. Precs i preguntes.


Montserrat Rodríguez i Sànchez
Presidenta del Consell d’Urbanisme de Mataró (CUM),

Mataró, 8 de maig de 2013