Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (25/09/2013)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (25/09/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de plens de l'Ajuntament. La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6070/2013 de 20 de setembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 25 de setembre de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 25 de setembre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

1 Aprovació revisió del Pla d’Ajust, del Pla de Sanejament i de l’Escenari Pressupostari Plurianual


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

2 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Acord signat en data 25 de juliol de 2013, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals, del programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya

 

L'Alcalde

Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor