Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (20/01/2014)

Escoltar

Junta de Govern Local (20/01/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
217/2014 de 16 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 20 de gener de 2014
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de gener de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 7 de gener de 2014.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, procediment negociat derivat de l’Acord marc del subministrament de material d’ oficina per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i Grup Pumsa.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 8409/2013, de 20 de desembre, sobre acceptació de l'ampliació de la subvenció concedida per Resolució de 16 de desembre de 2013 del director del SOC relativa al Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

6 Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 8408/2013, de 20 de desembre, sobre acceptació de la subvenció concedida per Resolució de 13 de desembre de 2013 del director del SOC relativa al Programa Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

7 Donar compliment a la Sentència 829/2013 de 15/11/13 del TSJC que estima parcialment el RCA interposat per A.M. Martínez Llerena contra l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOM que afecta el sector 5-07 Madoz Puigblanch.

8 Donar compliment a la Sentència 830/2013 de 15/11/13 del TSJC que estima el RCA interposat per Montepio de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almeria, Malaga, Antequera y Jaén, contra l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOM que afecta el sector 5-07 Madoz Puigblanch


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor