Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació (26/06/2014)

Escoltar

Mesa de contractació (26/06/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 26 de juny de 2014
Hora: 9:00 hores
Lloc: sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani)


Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior

2.- Obertura sobre 2 de la contractació del servei d’assistència tècnica per a l’organització de la Festa al Cel 2014. (exp. 117/2014)


3.- Obertura sobre 2 de la contractació del servei d’organització de la Mitja Marató. (exp. 117/2014)


4.- Donar compte de la valoració del sobre núm. 2, obertura del sobre núm. 3 i, si escau, proposta d’adjudicació a la Junta de Govern Local del servei de disseny, fabricació, subministrament, muntatge i instal•lació corresponent a la presentació inicial de la “Col•lecció Fundació Jaume Vilaseca”. (exp. 51/2014)


5.- Proposta al Ple d’adjudicació de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges. (exp. 28/2014)


6.- Proposta al Ple de declarar deserta la licitació del servei públic de construcció, explotació i conservació d’un aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl dels terrenys de domini públic municipal situats a la zona de Churruca de Mataró. (exp. 5/2014)
 

Mataró, 20 de juny de 2014

La secretària de la Mesa de Contractació
Immaculada Pruna Ribas