Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Admistració i Atenció Ciutadana (28/05/2015)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Admistració i Atenció Ciutadana (28/05/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: 28 de maig de 2015
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 12 de la sessió ordinària del dia 30 d’abril de 2015.

2. Despatx oficial.

3.
Línees d’actuació.

3.1 Observatori de la Crisi

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern.

DIRECCIÓ RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.1 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera
de tècnic/a de suport especialitzat, grup A1/A2, per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions mitjançant concurs públic.

5.2 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera
de tècnics/ques mitjans/nes informàtics/ques, grup A2, de l’àmbit d’infraestructures, per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions mitjançant concurs públic.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de l’ acord marc del servei de manteniment correctiu en els edificis municipals. Import fixat com a màxim per l’adjudicació del contracte: Fins a 304.376,92 euros, iva no inclòs (exp.23/2015)


6. Propostes al Ple.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Atermenament de dues finques municipals situades a l'àmbit del Parc Forestal respecte de dues finques colindants de titularitat privada.
 

 

 

La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 22 de maig de 2015