Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA) (17/02/2015)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA) (17/02/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2ª planta, despatx número 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DIA: 17 de febrer de 2015
HORA: 19.00 hores
LLOC: Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2ª planta, despatx número 10


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes corresponents a les reunions dels dies 12 de novembre i 16 de desembre de 2014.

2. Proposta autorització per la formalització de la redistribució del préstec hipotecari que grava les finques A i B.2 del Projecte de Reparcel.lació de la UA-83d “Lepanto Churruca”.

3. Proposta convocatòria i aprovació del plec de condicions que ha de regir el concurs per l’adjudicació de les obres de demolició de les edificacions situades al carrer Tetuan 1 i Tetuan 5, de Mataró, previstes al Projecte d’urbanització de la UA-87 ENTORNS BIADA (FASE 1).

4. Proposta convocatòria i aprovació del plec de condicions que han de regir els concursos per la transmissió del Solar del carrer Fortuny 22-24, dins de l’àmbit de la UA-53 EL VERDET.

5. Proposta adquisició d’aprofitament en l’àmbit de la UA-89d “ERNEST LLUCH/VALLDEIX”.

6. Proposta ratificació de l’Acord entre Ajuntament de Mataró, PUMSA i propietaris de l’àmbit de la Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt.

7. Donar compte de la liquidació de les despeses urbanístiques de Can Quirze i proposta d’actuació.

8. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

9. Sobrevinguts

10. Precs i Preguntes

 


La  Presidenta del Consell d’Administració
Montserrat Rodríguez Sánchez

Mataró, 11 de febrer de 2015