Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea de Gestió de l'Espai Públic (19/01/2016)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea de Gestió de l'Espai Públic (19/01/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: Dimarts, 19 de gener de 2016.
Hora: 9’00 h.
Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Donar compte decrets signats de l’àrea de gestió de l’espai públic.

3. Línies d’actuació.

Servei d’Espais Públics

Inici de les obres del projecte executiu de la millora de la urbanització dels entorns del Servei de neteja. Carretera de Valldeix. Mataró.

Servei de Protecció Civil

Donar compte dels plecs de prescripcions tècniques del contracte del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró.

Policia Local

Donar compte del plec de condicions tècniques: Concurs per a la millora estructural de la Sala de Coordinació i renovació de l’Integrador de Comunicacions de la Policia Local.

4. Propostes acord Junta Govern Local.

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

4.1 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 308/2015, de 14 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 501/2014 contra la sanció de data 28 d’agost de 2014.

5. Propostes acord al Ple.

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

5.1 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a P.R.P., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b , una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b, una sanció de 600 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b i una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 816/2015).

5.2 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a O.H.G., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b , una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 818/2015).

5.3 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.R., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b i una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 819/2015).

5.4 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.D.C., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b , una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 823/2015).


La secretària de la CIM de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic
Mataró, 15 de gener de 2016.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIA PÚBLICA.

Àrea Gestió de l’Espai Públic
Pl Granollers, 11 08302.-Mataró.
Telèfon: 93 758 22 93 Fax 93 758 22 07