Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró (29/09/2016)

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró (29/09/2016)

Dia
Hora
Lloc
Seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7
Organisme
Aigües de Mataró, SA

Ordre del dia

Dia: dijous 29 de setembre de 2016,
Hora: .a les 19 hores,
Lloc: a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7

ORDRE DEL DIA

1. Donar compte de l’aprovació de l’Acta del Consell d’Administració del dia 30 de juny de 2016

2. Aprovació de la distribució de dividends previstos per a l’exercici 2016, abans del 31 de desembre de 2016.

3. Adjudicació de la contractació dels treballs d’obra civil i mecànica per a noves connexions de servei d’aigua, manteniment i anul•lació de les existents. Exp. V6920

4. Adjudicació per la contractació dels treballs d’obra civil i mecànica per a noves connexions de clavegueram, manteniment i anul•lació d’existents. Exp. W6919

5. Adjudicació per a la contractació dels treballs de manteniment i reparacions d’obra civil de la xarxa de clavegueram. Exp. C6918

6. Aprovació venda d’accions a Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA)

7. Aprovació, si s’escau, política COMPLIANCE i dels compromisos ètics

8. Informació presidència i gerència sobre activitats de la Societat.
a) Proposta protocol pobresa energètica
b) Evolució fons social 2016
c) Informe revisió Pla Director Aigua
d) Informació situació actual i perspectives MESSA
e) Estat de contractacions
f) Estat dels embassaments
g) Mèmoria activitats 2015

9. Sobrevinguts
10. Torn obert paraules

El secretari,
Joan Buch Cerdà
Mataró, 23 de setembre de 2016