Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (26/01/2017)

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (26/01/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Per indicació del president de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, us convoco a la sessió ordinària.

Dia: 26 de gener de 2017
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 2 de la sessió ordinària del dia 19 de gener de 2017.

2. Línees d’actuació.


3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.


4. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del lloguer de taules i cadires de suport a les activitats que organitza o en que col.labora l’Ajuntament. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 90.690,04 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp. 262/2016).

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4.2 Sol•licitud d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) promoguda per la Diputació de Barcelona


5. Propostes al Ple.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Declarar desert el procediment de licitació de la concessió demanial de la finca municipal del polígon 6 parcel•la 90, i iniciar nova licitació, mitjançant procediment obert.(exp. 6/2016)

5.2 Proposta en matèria de contractació estratègica de l’Ajuntament de Mataró i entitats del sector públic municipal ( Clàusules Socials).

6. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.
Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 23 de gener de 2017