Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Sostenibilitat (20/02/2017)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Sostenibilitat (20/02/2017)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre. (2ª planta despatx 13)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària número 3.

 

Dia: 20 de febrer de 2017.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre. (2ª planta despatx 13)

 

1. Acta anterior extraordinària del dia 13 de febrer de 2017.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Sostenibilitat

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials i Sostenibilitat des del número 215 fins al número 1249 des de la data 16.01.2017 fins a 13.02.2017.


Llicències obres majors

3.2. Decrets concessió llicències obres majors.


4. Línies d’actuació

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge.

4.1. Programa d’inspeccions d’habitatges buits 2017.

4.2. Bases concessió avançaments retornables millora edificis residencials barri Rocafonda–El Palau, de les subvencions de la Llei Barris.

4.3. Qualificació d’equipament de l’edifici Creu Roja – Mesquita.

4.4. Sentència Carrer Sant Antoni.


5. Propostes a la Junta de Govern Local

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge.

5.1. Interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, desestimatòria del requeriment previ d’esmenar l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de 16 de setembre de 2016, que fixa el preu just de la finca de la Rda. Bellavista, 24 de Mataró.

5.2. Aprovació modificació de les bases i convocatòria d’ajuts per a les obres de rehabilitació i millora d’accessibilitat d’habitatges en els barris de Rocafonda–El Palau, en base a la Llei de Barris 2/2014, de 4 de juny

 

6. Propostes al Ple

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge.

6.1. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit discontinu Cafè Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferrer, i de la 2a addenda al Conveni amb el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, per a l’objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati i l’edifici del Cafè Nou

 

 

 

7. Precs i Preguntes

 

 


La secretària de la CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat

 

Elisabeth Massó i Sanabre


Mataró, 14 de febrer de 2017