Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (26/10/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (26/10/2017)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
9339/2017 de 23 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 26 d’octubre de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 26 d’octubre de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2017.


2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia sobre reorganització del Cartipàs municipal.

4 Canvi representant del grup municipal VOLEMataró de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos


5 Aprovació dels preus públics de la fira ferroviària.


Servei de Gestió Econòmica

6 Mutació demanial de diverses finques municipals que passen a estar afectades al servei de Carreteres amb motiu del Projecte AB-05091.F2. Millora Local. Millora de Nus. Millora de la connectivitat de l’enllaç número 100, de Mataró Oest, amb el viari local, nova rotonda a l’enllaç 99 i millores de connectivitat al Sorrall.. Autopista C-32 del pk. 99 + 000 al 101+ 000. Tram: Argentona- Mataró.


Direcció de Recursos Humans

7 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Pròrroga de l’Acord signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

8 Aprovació de l’acord entre l’Ajuntament de Mataró i el treballador MARF, de la Direcció d’Ensenyament, respecte la modificació de la seva jornada.

9 Aprovar la 2ª modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2017.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per una implantació progressiva de sistemes de seguretat amb geolocalitzador tant pels nens com per a persones amb diversitat funcional que puguin requerir d’aquest servei.

11 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya –MES i VOLEMataró per rebutjar la instrumentalització política de la Policia Local i donar suport a la llibertat d’expressió de la ciutadania.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per dotar de recursos extraordinaris per la mediació i la convivència a l’Ajuntament de Mataró.


PRECS I PREGUNTES

13 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el dossier de premsa i l’anunci de Ciutadans a la revista Tot Mataró.

14 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’absència de l’Alcalde a l’acte institucional de la Diada.

15 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per demanar un sistema de megafonia pels actes i concentracions que es duguin a terme davant l’Ajuntament.

16 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre la suspensió de la Nit de la Cultura.

17 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relativa als permisos per penjar pancartes i plafons.

18 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per instar la neteja de la Riera de Sant Simó.

19 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de les voreres de molts vials de la ciutat.

20 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre els estudis de l’AMTU, municipalització del Mataró Bus, contracte, i gestió directa a través de l’empresa pública municipal.

21 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre les conseqüències derivades d’uns fets ocorreguts el passat 12 d’octubre a l’ajuntament de Mataró.

22 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre els pisos turístics a Mataró.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les conseqüències de l’aturada de país sobre els treballadors.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’aplicació del model Housing First a Mataró.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les plusvàlues.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la pròxima campanya comercial de Nadal.
L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor