Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple municipal ordinari d'abril (04/04/2019)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple municipal ordinari d'abril (04/04/2019)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 4 d’abril de 2019, a les 18:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb el següents precs i/o preguntes a tractar:

 

1. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2019-013398
Data presentació: 15/03/2019
Nom i cognoms: Lluís Torrents Díaz
Entitat que representa: Unió General de Treballadors (UGT)

Títol: Informar de l’acord assolit al servei de neteja viària i recollida de brossa.

2. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2019-016015
Data presentació: 28/03/2019
Nom i cognoms: Jorge Javier Cabrera López
Entitat que representa: Veïns CCVV Ronda Barceló, 71, 75 i 79

Títol: No aprovació provisional PMU-05 Torre Barceló.


David Bote Paz
Alcalde

1 d’abril de 2019