Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (17/12/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (17/12/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de l’Edifici de Vidre
Organisme

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes número 5 de la sessió especial i la número 6 de la sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2019

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.

Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 19 de novembre i el 9 de desembre de 2019.

4. Línies d’actuació

Direcció de promoció Econòmica

Servei d’ocupació

4.1. Aprovació de la subvenció per a la pròrroga del programa d’Orientació i Inserció de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania per a l’any 2020 (Contracte Programa de Benestar Social).

4.2. Aprovació de la subvenció del SOC per a la pròrroga del programa AODL 2019-20.

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

4.3. Acord de voluntats entre l’Ajuntament de Mataró i l’Associació d’amics de les Plantes, Animals i Jardins del Maresme i l’Associació Sempervivens, pel traspàs de l’organització de la Fira de l’Arbre de Mataró.

4.4. Seguiment de les Accions del Pla d’Impuls al Centre.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4.5. Modificació dels acords de cessió de domini de la finca municipal situada a la Rda. Rafael Estrany núm. 52 a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un edifici destinat a acollir l’Institut de les Cinc Sénies i la prestació del servei públic educatiu.5. Propostes a la Junta de Govern.

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

5.1. Donar per complimentada la sentència del Jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona (recurs 362/18 ), que estima recurs contencios administratiu contra la resolució de 2 de juliol de 2018 que imposava una sanció de multa i l’anul·la.

6. Precs i Preguntes.


El Secretari de la CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
Xavier Deumal Domínguez