Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/09/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/09/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

1. Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de setembre de 2019

2. DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractacions

3. Inici de la contractació del servei d’Intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (Centres Oberts). Pressupost base de licitació: 382,081,66 €, IVA no inclòs pels dos anys de durada inicial del contracte (exp. 25636/2019).

4. Adjudicació de la contractació del subministrament del vestuari pels grups d’oficis del Servei d’Espais Públics (GTM 19361)

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Assessorament i Gestíó

5. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 206/2019, de 25 de juilol de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 124/2019-D, interposat contra una sanció en mateèria de Residus i Neteja Viària per dipositar residus fóra d’un contenidor.

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6. Aprovació inicial del Projecte d’enderrocs, annex del Projecte d’urbanització del PMU-13Maresme-Tolò.

PRECS I PREGUNTES


L’Alcalde,
David Bote Paz