Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (28/07/2020)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic (28/07/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Tipus de la sessió: Comissió Informativa Municipal de Desenvolupament Urbà i Econòmic
Caràcter sessió: ORDINARI
Núm: 8
Data i hora: 28/07/2020- 9.30 hores
Lloc: ZOOM

1. Aprovació de les actes número 6 de la sessió ordinària del dia 23 de juny i la número 7 de la sessió extraordinària del dia 7 de juliol de 2020.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic. Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 17
de juny i el 21 de juliol de 2020.

4. Línies d’actuació.

Direcció de promoció Econòmica


4.1 Presentació de la candidatura de Mataró a la Mobile Week 2021

4.2. Conveni de col·laboració entre l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per a la dinamització de l'oferta industrial dels polígons d'activitat econòmica.

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç


4.3. Adhesió de l'Ajuntament de Mataró com a col·laborador al Cercle de Turisme de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Servei d’Ocupació

4.4. Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (Reempresa) a nivell local a la província de de Barcelona (2020-2023).

 

5. Propostes a la Junta de Govern.

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei de Llicències d’Obres i Activitats.

5.1. Donar-se per assabentada de la Providència de 6 de juliol de 2020 que acorda la no admissió a tràmit del Recurs de Cassació número 1958/2020, interposat per JOSEP MARIA COLOMER
RIBOT SL.

 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.2 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic Camí Ral de la Mercè.


5.3 Aprovació inicial segona del Nou Pla de millora urbana àmbit Illa 1a torre Barceló.


6. Proposta al Ple Municipal.

Direcció de promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

6.1 Aprovació bases reguladores de subvencions del projecte "Aixequem Persianes" per a l'impuls i la reactivació socieconòmica de la ciutat, per a l'exercici 2020.

Servei d’Ocupació

6.2 Aprovació bases reguladores d'ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit subscrits amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19.

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni.

6.3 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Camí Ral de la Mercè.

 

7. Precs i Preguntes.

El Secretari de la CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
Xavier Deumal Domínguez