Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (10/06/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (10/06/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 10 de juny de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s' escau, de l'acta número 11 de la sessió ordinària del dia 27 de maig de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l'Ambit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d'actuació

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.1. Aprovar la indemnització per la suspensió del contracte de l’acord marc de suport tècnic en la redacció de projectes i direcció d’obra de renovació de l’enllumenat públic de Mataró, a l'empresa ENGIVERT 41, SL, per un import de 1.719,71 €, gtm 25098/2019.

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.2. Adquisició directa d’un bé immoble situat al carrer Penedès, núm. 8 (Cerdanyola)

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1. Recuperació d’ofici d’un bé de domini públic municipal de la finca situada al camí del Mig, 144 de Mataró.

SERVEI D'INGRESSOS

5.2. Donar compte de la sentència de 27 d'abril de 2021, del Tribunal Suprem, que estima el recurs de cassació núm 1994/2017, formulat per l'Ajuntament contra la sentència de 20 de gener de 2017, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relativa a l'ordenança fiscal de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de subministraments d'interès general de l'exercici 2015 (taxa de telefonia fixa).

5.3. Donar compte de la sentència de 29 d'abril de 2021, del Tribunal Suprem, que estima el recurs de Superior de Justícia de Catalunya, relativa a l'ordenança fiscal de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de subministraments d'interès general, de l'exercici 2014 (taxa de telefonia fixa).

 

Immaculada Pruna Ribas

La secretària