Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (24/02/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència (24/02/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 24 de febrer de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2021 i l'acta de la sessió extraordinària d'11 de febrer de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats a l'Àrea de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència

3. Línies d'actuació

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

1. Seguiment de la pandèmia COVID-19

2. Valoració del dispositiu de mesures de seguretat i salut de les eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021

4. Junta de Govern Local

Servei d'Assessorament i Gestió

1. Imposar a A.R.F, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per manca d'assegurança de responsabilitat civil i 300,52 euros per portar el gos sense morrió (exp. 163-20 GP).

2. Imposar a J.T.M, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 300,52 euros per portar el gos sense microxip, 3.001,00 euros per manca d'assegurança de responsabilitat civil i 3.001,00 euros per portar el gos sense lligar i sense morrió (exp. 148-20 GP).

3, Imposar a R.G.C, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per manca d'assegurança de responsabilitat civil i 3.001,00 euros per portar el gos sense lligar i sense morrió (exp. 211-20 GP).

4. Imposar a JA.C.R, per la comissió d'unes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, les següents sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència i 300,52 euros per portar el gos sense morrió (exp 162-20 GP).

5. Imposar a N.C.G, per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, la sanció de 300,52 euros per portar el gos sense morrió (exp. 206-20 GP).

5. Propostes al Ple

Policia Local

1. Donar-se per assabentat de l'acord adoptat per la Junta Local de Seguretat, celebrada el dia 11 de febrer de 2021, de l'aprovació del Pla Local de Seguretat de Mataró 2021-2024 i de l'informe anual d'avaluació 2020.

6. Temes sobrevinguts

7. Precs i preguntes

 

Joanna Frutos García

Secretària

Mataró, 19 de febrer de 2021