Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació i Desenvolupament del Territori (26/04/2022).

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d'Ocupació i Desenvolupament del Territori (26/04/2022).

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA – Edifici de Vidre
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Caràcter sessió: ORDINARI
Núm: 7
Data i hora: 26/04/2022 - 09:30 hores
Lloc: Sala de reunions de PUMSA – Edifici de Vidre

1. Aprovació de l’acta número 5 de la sessió ordinària del dia 29 de març de 2022.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte dels decrets signats de l’àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
Donar compte dels decrets signats de l’àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic entre el dia 23 de març al 19 d’abril de 2022.

4. Línies d’actuació
Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

4.1 Activitats Setmana de la Natura.
4.2 Activitats Mataró connecta amb el Mar.
4.3 Seguiment de la coordinació de platges 2022.
4.4 Nova oficina de turisme de Mataró al Cafè Nou.
4.5 Mobile Week Mataró 2022.

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4.6 Consulta pública prèvia a la Modificació Puntual del Pla General per ampliació del “Centre Geriàtric Cerdanyola”, avgda. Puig i Cadafalch 208-212 .

5. Propostes a la Junta de Govern
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

5.1 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1073 de 25-03-2022, del Tribunal Superior de Justícia, que desestima el recurs contenciós 415/2021, que dimana del recurs ordinari 537/2012 i d’apel·lació 35/2016, interposat contra l’acord plenari de 07-06-2012 de suspensió de projectes de gestió urbanística a l’àmbit del Pla parcial El Sorrall.

5.2 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 99 de 12-04-2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari 55/2019, interposat contra la desestimació de la petició de caducitat del compte de liquidació definitiva del Pla parcial Can Quirze i de devolució dels imports pagats en concepte de quotes d’urbanització.

6. Propostes al Ple Municipal
Direcció de Promoció Econòmica
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

6.1 Aprovació de les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts del projecte «Aixequem Persianes», per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat.

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.2 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l’entorn del carrer Biada i carrer Goya.

7. Precs i Preguntes.

El Secretari
Xavier Deumal Domínguez