Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/01/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/01/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 30 de gener de 2023, a les 13:30 hores, a la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16-01-2023.
 2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS

-Servei de Compres i Contractacions-

 1. Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró
 1. Aprovació adjudicació del contracte del servei d´àpats a domicili.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

 1. Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que resol l’acabament per pèrdua sobrevinguda del recurs 383/2017, contra el decret de 18.05.2017 de desestimació de recurs de reposició contra l’aprovació definitiva de la relació de bens i drets objecte d’ocupació directa per l’execució dels Projectes d’urbanització sector El Sorrall fase 1 i fase 2.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

-Equipaments Municipals-

 1. Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de la «Pista Poliesportiva Municipal Coberta de Cirera»,per un import de 2.029.019,23 € (21% IVA inclòs).

-Oficina Tècnica de Gestió de Residus i Impuls de l’Economia Circular-

 1. Ratificar el decret núm. 12689, de 31 de desembre de 2022, de regularització de la despesa de 2022, relativa al tractament, transferència i gestió dels residus sòlids urbans que porta a terme el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme.
 2. Acceptació dels nous cànons aprovats per la Junta General del Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme per a l´any 2023.

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

 1. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MOB.
 2. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RVO.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Assessorament i Gestió-

 1. Aprovar la imposició de sancions a J.R.M per la comissió d’infraccions de caràcter greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 632-22 gp ).
 2. Aprovar la imposició de sancions a AI.L.S, per la comissió d’infraccions de caràcter greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 677-22 gp ).
 3. Aprovar la imposició de sancions a E.I.S, per la comissió d’infraccio de caràcter greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 665-22 gp ).
 4. Aprovar la imposició de sancions a F.D.S., per la comissió d’infracció de caràcter molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 655-22 gp ).
 5. Aprovar la imposició de sancions a R.I.L, per la comissió d’infracció de caràcter molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 682-22 gp ).
 6. Aprovar la imposició de sancions a R.G.N, per la comissió d’infraccions de caràcter greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.680-22 gp ).

Precs i Preguntes

L’Alcalde,

David Bote Paz

3