Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal Ecologia Urbana (22/03/2024)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal Ecologia Urbana (22/03/2024)

Dia
Hora
Lloc
Casa Capell (Parc Central – Passeig de l´Orfeó Mataroní, núm. 15)
Organisme

Ordre del dia

Tipus de la sessió: CIM ECOLOGIA URBANA
Caràcter sessió: ORDINARI
Data: 22 de març de 2024
Hora: 09:15 h.
Lloc: Casa Capell (Parc Central - Passeig de l´Orfeó Mataroní, núm. 15)

Ordre del dia:

1. Aprovació de l´acta de la sessió d´1 de març de 2024.
 
2. Donar compte dels decrets signats.

3. Seguiment compromisos adquirits.

4. Línies d´actuació

Projectes i Obres
4.1 Donar compte del Projecte Executiu “Millores a l´envolvent de l´Escola Bressol La Llàntia”, amb un pressupost de 489.359,38 € (21% IVA inclòs).
 
4.2 Donar compte del Projecte Executiu “Soterrament de les instal.lacions de la nova escomesa elèctrica a l´edifici de la plaça d´Espanya”, amb un pressupost de 92.980,25 € (21% IVA inclòs).
 
Infraestructura Verda
4.3 Donar compte dels “Plecs de condicions tècniques per a la contractació del subministrament de recanvis de reg i eines”, amb un pressupost de 55.712,73 € (21% IVA inclòs).
 
4.4 Donar compte del “Projecte dels treballs d´eradicació de la vegetació invasora i posterior hidrosembraen un tram de les rieres d´Argentona i Sant Simó”, amb un pressupost de de 99.876,72 € (21% IVA inclòs).

4.5 Donar compte dels “Plecs de condicions tècniques per al subministrament de bosses per a la recollida de deposicions canines”, per un import de 24.000 € (21% IVA inclòs).
 
4.6 Buidatge de la font dels peixos del parc central i trasllat de la fauna existent a la bassa dels horts del Bon Recés.
 
5. Propostes al Ple

Mobilitat
5.1 Desestimar el recurs de reposició interposat per Avanz Movilidad Integral, SL, contra l´acord de Ple, adoptat en sessió 21 de desembre de 2023, de continuïtat en la prestació del servei públic de transport col.lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.

6. Temes sobrevinguts.

7. Precs i preguntes.