Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 18/12/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 18/12/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7240/2000 de 14 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el 18 de desembre de 2000.

Servei d'ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de desembre de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació Plecs de Condicions econòmics administratives particulars per a la contractació dels treballs d€adequació del local situat al carrer Pau Picasso 28, segona fase.

4 Aprovació de la pròrroga del contracte d'assegurança de la responsabilitat civil derivada de la conducció dels vehicles a motor, exercici 2001.

5 Aprovació ampliació del contracte de neteja dels edificis municipals.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

6 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de la Unitat d'actuació 31, entre l'Avda Amèrica i el carrer Sor LucilÙla.

-Servei d'Urbanisme-

7 Aprovació inicial de l'Estudi de detall de la Unitat mínima de projecte façanes parcelÙles IX-1 i IX-2 Sector Parc Central.

-Servei de Manteniment-

8 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "ME-MF", que compren el passeig Ramon Berenguer IV, carrer Montcada, carrer Jaume I i carrer Roselló.

9 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "U" (Ronda Prim).

10 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "I" que compren la Plaça Ciutat de Cehegin, passatge Antoni Díaz Conde i carrer Josep Montserrat Quadrada (entre l'avinguda Gatassa i el Camí del Mig).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

11 Aprovació abonament al PASS de l'ajut anual per diverses persones ingressades a la Residència Municipal de Sant Josep, durant l'any 2000.

12 Donar suport a les iniciatives del Consell Comarcal del Maresme en relació a l'Equip d'Atenció a Dones víctimes de maltractaments.

-Conselleria d'Educació i Noves Tecnologies-

13 Aprovació pròrroga del Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per al desenvolupament d'activitats dins l'àmbit educatiu.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe