Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 4/10/00

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 4/10/00

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMIVP

Per ordre del President de la CI. de VIA PÚBLICA, us convoco per assistir a la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dimecres dia 4 d'octubre, a les 9 h del matí, en la sala de reunions de la Policia Local del C/ Jaume Sala núm. 16-18, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Despatx oficial.
3. Donar compte dels Decrets del PCMVP
4. Línies d'actuació:
1. Mobilitat:
Ù Presentació del projecte de nova ordenança de guals i estacionaments reservats.
Ù Adhesió al conveni subscrit entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i la Federació de Municipis de Catalunya en matèria de foment de l'accessibilitat al transport urbà.
Ù Instal.lació de panells informatius variables a l'accés oest de l'autopista de Mataró.

2. Policia Local
Ù Aprovació de l'Organigrama del Servei de Policia Local de Mataró

5. Precs i preguntes.

El Secretari de la Comissió

Luís M. Clemente Marín
Mataró, divendres, 29 / setembre / 2000