Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 7/6/2000

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 7/6/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMIVP

Per ordre del President de la CI. de VIA PÚBLICA, es convoca la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dimecres dia 7 de juny, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Despatx oficial.
3. Donar compte dels Decrets del PCMVP
4. Línies d'actuació:

Mobilitat:

a) Protocol per l'ocupació de Via Pública
b) Propostes per l'aparcament de motocicletes

5. Propostes a la Comissió de Govern
a)
Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 pel qual s'estima el recurs de Vidres Arenys SL contra la resolució sancionadora per infracció a la LSV , amb expedient 176193.

6. Precs i preguntes.


El Secretari de la Comissió

Luís M. Clemente Marín

Mataró, 2 de juny de 2000