Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 14/02/2002

Escoltar

Mesa de Contractació. 14/02/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 14 de febrer de 2002.

Ordre del dia.

1.- Obertura de pliques.
1.1.- Exp. 227/2001: subministrament mampares divisòries despatxos oficines Serveis Municipals i Manteniment.
1.2.- Exp. 15/2002: subministrament vestuari Policia Local 2002.
1.3.- Exp. 16/2002: servei de fotocopiat de plànols.

2.- Proposta adjudicació.
2.1.- Exp. 219/2001: adjudicació actuació arqueològica als Carrers Na Pau, Sant Cristòfor i d'En Xammar.
2.2.- Exp. 9/2002: adjudicació subministrament d'arbres durant els anys 2002 i 2003.
2.3.- Exp. 8/2002: adjudicació dels treballs de paleta a la via pública durant els anys 2002 i 2003.
2.4.- Exp. 10/2002: adjudicació del subministrament de llavors i adobs durant els anys 2002 i 2003.
2.5.- Exp. 3/2002: adjudicació subministrament de mobiliari durant els anys 2002 i 2003.
2.6.- Exp. 208/2001: adjudicació obres de rehabilitació d'un edifici de l'antic escorxador, a Mataró.
2.7.- Exp. 217/2001: adjudicació obres rehabilitació de la nau de la cooperativa "la obrera Mataronense".
2.8.- Exp. 218/2001: adjudicació obres construcció escola bressol el Tabalet.

La Secretària de la Mesa
de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 12 de febrer de 2002..