Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra Republicana votarem en contra dels pressupostos de Mataró 2020

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

Esquerra Republicana votarem en contra dels pressupostos de Mataró 2020

Davant el Ple d’aprovació definitiva dels Pressupostos 2020, des del Grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’esquerres volem fer algunes reflexions.

No són els nostres pressupostos, no hem participat en la seva elaboració i en la nostra opinió, no reflecteixen cap projecte ni visió de ciutat de futur. Son uns pressupostos estrictament de gestió, que en molts aspectes, no donen tampoc una resposta adequada als 3 reptes del Mataró 2022:

-Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat.
-Igualtat d’oportunitats per la cohesió social i territorial.
-Imatge, reconeixement i promoció de ciutat.

1. En primer lloc, la necessitat d’un Pacte Fiscal i d’un Marc Fiscal consensuat entre tots


- Quina és la proposta fiscal del govern per la resta de mandat? El Govern preveu una pujada de la despesa corrent de quasi 15.000.000 € fins a 2023. Pensa recórrer altra vegada a un increment del 50% de l’IBI? Congelarà els impostos el darrera any de mandat, com ja va fer el 2019?

2. La recuperació d’el Pla d’Acció Municipal que no es presenta des de 2017

El Pla d’Acció Municipal agrupava el conjunt d’accions que el Govern tenia previst fer durant l’exercici. Això permetia una fàcil comprensió sobretot als ciutadans del contingut del Pressupost.
La presentació actual, només numèrica, sovint barrejant despesa corrent i inversió, fa molt difícil el seguiment i la fiscalització del Govern per part de tothom, i especialment de la ciutadania. Es una actuació molt poc transparent i que, després de quatre anys, cal corregir d’immediat.

3. Resum al·legacions històriques (presentades recurrentment per ERC-MES des del 2017 i generalment acceptades)

- Destinar un percentatge de la recaptació de les multes (Mataró és una de les ciutats amb més recaptació en aquest concepte) per complementar la dotació d’Acció Social.
- Portar a terme els projectes per donar resposta adequada al dret d’enterrament segons la pràctica de totes les confessions religioses que tenen conveni amb l’Estat Espanyol i la Generalitat
- Presentació del Pla d’Oci Nocturn
- Replantació dels arbres corresponents on no s’hagin encara reposat
- Publicar els balanços del bé comú de les empreses municipals
- Determinar una ubicació per la nova residència d’estudiants del TCM
- Elaborar plans d’acció per tots els barris de Mataró, fonamentats en els estudis que ja té fets l’Ajuntament
- Ampliar les places de centres oberts a la zona Nord-Est de la ciutat
- Inaugurar almenys 3 horts urbans el 2017

4. Resum noves al·legacions (2020)

- Reconsideració de la retallada en activitats culturals:

  • Suspensió Festival Internacional d’Orgue de Mataró
  • No participació en el Festival Poesia i +
  • Cancel·lació Nit de la Cultura i Concert Vermut Santes a les Esmandies
  • Ajornament posada en marxa biblioteca Fundació Iluro i projecte de la Casa dels artistes a la Presó
  • Suspensió del festival Tast de Jazz


-Reconsideració de la reducció del 50% de la partida destinada a promoció de l’esport escolar.

- Ajustar millor l’import de les inversions programades en l’àmbit esportiu, de manera que es puguin atendre també:

  • Vestidors CE Mataró
  • Paviment pavelló Eusebi Millán
  • Millores pavelló Josep Mora i instal·lació d’un servei de bar.
  • Vestidors estadi d’atletisme


- Concretar un objectiu anual de captació d’habitatges del programa “Lloguem”

- El Pla de Mandat no preveu fins 2022 i 2023 cap promoció de lloguer, cooperatiu o dotacional. Concretar inversions

- Desenvolupar l’ordenança aprovada el mandat passat que establia que les noves promocions dediquin un percentatge a habitatge protegit

- Explicitar com a consistori, que es treballarà per la cohesió social a tota la ciutat, però que ens concentrarem especialment en la problemàtica que afecta els nostres conciutadans de Rocafonda i de Cerdanyola, i que aquesta serà la màxima prioritat del Govern

- Detallar de forma específica els objectius per a Rocafonda-El Palau i per a Cerdanyola i la totalitat de recursos i d’inversió prevista per aconseguir-ho

- Desplegar un Pla d’acció específic per revitalitzar els eixos comercials històrics com ara el c/Rosselló a Cerdanyola

- Donar suport al projecte A-Porta (CONFAVC) i a la continuïtat del Llibre Viu

- Preveure a Rocafonda la instal.lació d’un equipament esportiu i cívic com el que s’ha construït a Cerdanyola

-  Presentar proposta d’usos (comercial/oci) per a tota l’àrea de la Plaça Gran i Entorns

- Calendaritzar el projecte de millora de la Plaça Gran

- Consensuar una estructura organitzativa amb un director general/comissionat , amb capacitat de decisió per tots els eixos comercials de la ciutat

- Promoure plans d’acció comercials, urbanístics i de mobilitat , per transformar la Ronda Francesc Macià i la Ronda O’Donnell en Boulevards ciutadans i comercials


Des del grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres pensem que la manera perquè els ciutadans percebin com a justa la pressió fiscal és, entre d’altres, que tinguin la seguretat plena que els diners de tots són gastats amb la màxima eficiència.  De fet, els nous recursos econòmics obtinguts després de la pujada de taxes i impostos no han tingut a la pràctica cap impacte en el pressupost 2020.

En aquest sentit, i com a resum final, pensem que és imprescindible:

-Consensuar un Pacte Fiscal, que eviti la gestió electoralista dels impostos (per exemple, els anys 2018 i 2019 hi va haver una congelació impositiva) i que permeti la planificació econòmica i financera a partir d’una pressió fiscal òptima i pactada entre tots.

-Fer un nou pressupost, de dalt a baix, replantejant-se totes i cadascuna de les accions que es fan i que no es fan, de manera integral, de bell nou.  Cal fer una revisió en profunditat de l’organització municipal que faci aflorar ineficiències i duplicitats i que conclogui en la confecció, com dèiem, d’un nou pressupost.

-Revisar totes i cadascuna de les inversions municipals, i optimitzar l’import i sobretot, la seva idoneïtat.És per tots aquests motius exposats que el vot del nostre grup municipal en el proper ple extraordinari per a l’aprovació definitiva dels pressupostos 2020 serà negatiu.

Com a Govern Alternatiu pensem que els ciutadans de Mataró es mereixen uns pressupostos justos, transparents i participatius.