Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gerencia de Mataró Audiovisual

Escoltar

Gerencia de Mataró Audiovisual

Selecció d'un/una gerent de Mataró Audiovisual mitjançant lliure designació.

 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de Gerent mitjançant un contracte laboral temporal en el règim d’alta direcció, atenent als principis d’igualtat, mèrit i capacitat en compliment del que determina l’article 55 en relació a la disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 222 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals a Catalunya.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins el 28 de juny de 2021 a les 15:00 hores.

Informació:

  • Data: dijous, 17 juny 2021
  • Expedient: 2021/53729
  • Places: 1
  • Termini de presentació: Fins el 28 de juny de 2021
  • Estat: Finalitzat
  • Organisme: Mataró Audiovisual