Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau es modifica per incloure persones amb discapacitat i pocs ingressos

Escoltar

El Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau es modifica per incloure persones amb discapacitat i pocs ingressos

El Ple de Mataró, celebrat el 24 d’abril, ha aprovat inicialment la modificació del Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau. Aquest document permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals com el del transport públic del Mataró Bus, activitats esportives i culturals. Amb la modificació s’amplia el ventall de persones beneficiàries amb la inclusió dels ciutadans amb discapacitat acreditada amb ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional.

La T-Blava és el títol de viatge associat al Carnet Blau.
La T-Blava és el títol de viatge associat al Carnet Blau.

Abans de la seva aprovació inicial en el Ple de Mataró del 24 d’abril, la modificació del Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau es va posar en coneixement dels grups municipals i de les associacions i organitzacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones quins drets o interessos legítims es vegin afectats per la norma. La modificació s’ha portat a terme amb l’objectiu d’incloure les persones que tinguin el certificat de reconeixement de discapacitat i uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment pel Salari Mínim Interprofessional.

Continuen essent beneficiàries les persones majors de 65 anys i les persones entre 60 i 65 anys que percebin una pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa amb uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment per a la pensió mínima de jubilació als 65 anys amb cònjuge a càrrec.

Per al càlcul dels ingressos en el cas dels menors d’edat que estiguin en possessió del certificat de disminució amb un grau igual o superior al 33%, es prendrà com a referència l’import resultant del càlcul de la mitjana dels ingressos de la unitat familiar de convivència. S’entendrà com a unitat familiar de convivència el pare, la mare o tutors legals i els germans que estiguin empadronats amb el sol·licitant.

 

Carnet Blau

El carnet blau és una acreditació personal i intransferible que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals: transport gratuït amb el Mataró Bus, descomptes en els cursets i servei de bany de la Piscina Municipal, descomptes en les tarifes del Centre Esportiu El Sorrall i descomptes en les activitats esportives destinades a les persones grans organitzades per la Direcció d’Esports i als espectacles culturals.

Publicat a