Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova una Declaració institucional per a la millora de la Seguretat Ciutadana a Mataró

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova una Declaració institucional per a la millora de la Seguretat Ciutadana a Mataró

La Junta de Portaveus, celebrada el dilluns 2 de març, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC i d’ERC amb el suport d’En Comú Podem, qui va incorporar esmenes al text, també aprovades en aquest òrgan municipal.

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

“La seguretat és un dret, sense seguretat no hi ha llibertat. La seguretat ciutadana és un dret fonamental per a la qualitat de vida de les persones, en especial per les persones amb situació de més vulnerabilitat, un factor determinant per a la cohesió social, als barris i a la ciutat.

Durant els darrers anys, Mataró està patint un increment sostingut d’un tipus de la delinqüència, especialment en aquells fets que generen una major alarma social i percepció d’inseguretat, que ha arribat a uns índexs màxims durant el darrer any. Entre els anys 2016 i 2019, el nombre de fets delictius ha crescut un 18.3%, els delictes contra el patrimoni un 20.8%, i entre un 40% i un 60% els robatoris en establiments, empreses i en vehicles.

A l’anterior s’hi suma una dèbil resposta penal que contribueix a que la tipologia de furts, que l’any 2019 representà el 35.4% dels delictes contra el patrimoni i que afecten greument per la seva reiteració a la ciutadania, l’impacte en el teixit socieconòmic i l’alarma social entre veïnatge i comerç, s’incrementin exponencialment, posant-se de manifest la necessitat d’adequar el codi penal per tal que els seus preceptes defineixen una política criminal de minoració del fenomen del furt amb reincidència.

Des que es va detectar l’inici d’aquest repunt de la delinqüència a la ciutat, l’Ajuntament de Mataró ha manifestat la necessitat d’intensificar l’actuació policial sobre aquesta problemàtica, paral·lelament a polítiques socials.

En el cas de la Policia Local, tot i no ser aquesta la seva competència única ni principal, s’han derivat creixents recursos operatius a l’actuació en l’àmbit de la seguretat ciutadana, amb un important detriment de la intervenció en d’altres àmbits igualment demandats per la ciutadania, com ara la convivència, les ocupacions, el control de les activitats públiques o el trànsit.

Pel que fa al Cos de Mossos d’Esquadra, a qui correspon la competència principal en matèria de seguretat ciutadana, la predisposició i professionalitat de l’ABP de Mataró per treballar en la millora de la seguretat ciutadana ha estat sempre màxima; però no així la del Departament d’Interior, a qui en reiterades ocasions l’Ajuntament de Mataró ha traslladat la necessitat d’incrementar la presència d’efectius de la Policia de la Generalitat, sense rebre cap resposta resolutiva a la demanda.

Mentrestant, és notori, tal i com va aparèixer publicat a la premsa a finals de gener, que a d’altres ciutats de Catalunya, i en concret a Barcelona, “La pressió policial rebaixa la criminalitat, reduint el delictes un 3,5% en cinc mesos, després que els Mossos d’Esquadra incrementessin la presència policial als carrers en un 20%”, evidenciant l’existència d’una relació directa entre la intensitat del treball policial i la millora en els índexs de delinqüència.

Així mateix, cal vetllar per una gestió efectiva de les emergències en matèria de seguretat ciutadana, sense que els protocols de resposta actuals del telèfon d’urgències 112 contribueixin a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència de la ciutadania, essent reiterades les queixes dels usuaris respecte del seu funcionament.

Per tot l’exposat, i amb l’objectiu de donar resposta a la demanda de la ciutadania amb els màxims esforços, el Grup Municipal Socialista de Mataró i el Grup Municipald’Esquerra Republicana de Catalunya, amb el suport del Grup Municipal d’En Comú Podem Mataró, proposen a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:

  1. Requerir al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya el desenvolupament d’un pla de xoc efectiu, amb l’objectiu de reduir els índexs generals de delinqüència a la ciutat, i en particular els robatoris amb força o violència i/o intimidació en habitatges, establiments i empreses, amb una especial atenció a les zones i els barris que estan patint uns majors índexs d’inseguretat.

  2. Requerir al Departament d’Interior per a què incrementi amb caràcter permanent els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats a la ciutat de Mataró, per tal de garantir el manteniment d’uns índexs de seguretat adequats al que demanda la ciutadania.

  3. Revisar el model de relació competencial i operativa entre els cossos de Policia Local i Mossos d’Esquadra a través d’un nou Conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat i policia entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Mataró.

  4. Instar, a través del Parlament de Catalunya, una modificació legislativa del Codi Penal que introdueixi l’agreujant de la reincidència en el delictes lleus de furt.

  5. Requerir al Departament d’Interior per a què revisi el protocols de resposta del telèfon d’urgències 112.

  6. Notificar aquests acords al Conseller d’Interior.”