Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró acorda adherir-se a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona

Escoltar

Mataró acorda adherir-se a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona

La Junta de Portaveus va aprovar ahir, 30 de novembre, la proposta per adherir-se a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest compromís va ser presentat pels cinc grups municipals amb representació al consistori: PSC, En Comú Podem, ERC, Junts per Mataró i Ciutadans.

El text íntegre aprovat és el següent:

“Vivim en un planeta finit amb recursos limitats. Vivim en societats globalitzades condicionades per canvis accelerats i grans desafiaments on conflueixen emergències múltiples.

Les emergències climàtiques i ecològiques que afrontem estan directament vinculades a l’emergència sanitària actual i, de retruc, a l’emergència alimentària resultant.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat encara més de manifest les fragilitats d’un sistema alimentari globalitzat que ja estava sota una forta tensió. Estem davant una situació extraordinària que ens ofereix l’oportunitat d’incorporar els aprenentatges d’aquests intensos moments, redefinir una visió i missió conjuntes, i reconstruir un sistema alimentari més localitzat, sa, just, baix en carboni i ecològic que pugui donar resposta a les necessitats de totes les persones.

Les crisis conviden a fer-nos preguntes sobre què és allò essencial, necessari i vital tant a escala personal com social i econòmica. L’alimentació és una necessitat bàsica, un dels elements fonamentals per a la vida de les persones, i requereix ser elevada al rang de política pública.

Són moltes les veus que subratllen el protagonisme dels municipis com a palanques de transformacions profundes. El rol de lideratge de les ciutats no ha d’anar en detriment de la qualitat de vida als territoris rurals, ans al contrari: si la ciutat cuida el camp, el camp cuida la ciutat. Així doncs, no es tracta només de garantir l’abastiment als pobles i ciutats, sinó d’equilibrar les relacions entre el món urbà i el seu entorn. De fet, els contextos urbans i els rurals es troben caracteritzats per continuïtats i complexes interdependències.

El model alimentari influeix en el model territorial. La nostra relació amb l’aliment ha estat i és un principi d’ordenació fonamental dels llocs que habitem i les relacions que establim entre les persones i amb l’entorn. Davant la creixent desconnexió entre món rural i món urbà, ens cal repensar urgentment la relació entre el consum urbà i la pagesia, generant espais de confluència entre la persona que produeix i la que consumeix, per reconèixer la persona consumidora com a ciutadania coproductora.

Malauradament, els desequilibris alimentaris de la població són una tendència creixent i un símptoma inequívoc d’uns estils de vida poc saludables i desvinculats de l’origen del producte, així com de la poca informació sobre els diferents sistemes de producció agrària, ramadera i pesquera. De fet, sobrealimentació i desnutrició són dues cares de la mateixa moneda. A més, la malnutrició és una nova forma de desigualtat alimentària.

La indústria de productes alimentaris i begudes, junt amb la restauració, té un pes econòmic i estratègic important al nostre país. En aquest sentit, la innovació tecnològica, social i mediambiental és el motor que ens permet replantejar alguns aspectes del model alimentari actual, que s’ha mostrat ineficient, amb alts costos de producció i poc valor de producte. Però també cal confiar en el coneixement i els mètodes tradicionals. El retorn a una relació més respectuosa amb els cicles naturals i amb els vincles entre els aliments i els territoris és clau per a un nou model alimentari.

Tenint en compte els compromisos de les diferents agendes internacionals envers un sistema alimentari més just, sostenible i saludable. Especialment els Objectius Agenda Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides, Decenni de les Nacions Unides d’Acció sobre la Nutrició (2016-2025), Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària (2011), Carta per una sobirania alimentària des dels nostres municipis (2014), Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (2015), Pacte de Polítiques Alimentàries de Milà (2015) i Estratègia d’impuls de la política alimentària de Barcelona (2016-2019).

COMPROMISOS

1. Facilitar la participació i la governança per crear una base social i institucional implicada.
2. Defensar un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor social i ecològic.
3. Prioritzar l’equitat social i econòmica davant la crisi climàtica i el món postpandèmia.

Atès que el 2021 Barcelona acollirà la Trobada Mundial d’Alcaldes i Alcaldesses del Pacte de Polítiques d’Alimentació Urbana de Milà sota el lema “Resiliència creixent: Societats d’Alimentació Sostenible per abordar l’Emergència Climàtica”, una oportunitat sinèrgica que permetrà els municipis impulsar polítiques públiques adreçades a la sobirania alimentària, el consum responsable, la producció agroecològica, els circuits curts de comercialització i de proximitat als mercats municipals, però també una aliança amb els menjadors escolars i l’alimentació saludable dels infants.

Atès que la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona vol donar suport i reforçar els processos que s’esdevenen a escala local per a la transició a un model de major sobirania alimentària, que enforteixi la resiliència d’un sistema alimentari més just, segur, sostenible i saludable, format per criteris socials, ecològics i de proximitat.

Atès que l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona suposa la vinculació de les institucions i organitzacions signants amb el Pacte de Milà de Polítiques Alimentàries Urbanes i la voluntat de col·laboració en el bon desenvolupament de les activitats associades a la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 Atès que la Carta proporciona un marc estratègic i d’acció per al desenvolupament de polítiques alimentàries en clau local amb la implicació dels actors de l'anomenada quíntuple hèlix: les administracions públiques, l'empresa i el sector productiu, el món acadèmic i de la recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació.

Atès tot l’exposat, els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró proposen a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Proposar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Segon.- Donar suport a les activitats de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible de Barcelona 2021

Tercer.- Elaborar programes propis sobre alimentació sostenible durant l’any 2021

Quart.- Notificar els anteriors acords a l’Ajuntament de Barcelona, a l’associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya”.

Publicat a