Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró suspèn els contractes de serveis i subministraments que s’hagin hagut d’interrompre

Escoltar

Mataró suspèn els contractes de serveis i subministraments que s’hagin hagut d’interrompre

Per evitar acomiadaments en les empreses contractistes, mentre duri el període d’excepcionalitat l’Ajuntament assumirà les despeses de personal, lloguer de locals i costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips

L’alcalde, David Bote, ha signat aquest dijous un decret per suspendre de forma total o parcial els contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que no es puguin prestar degut a la situació d’excepcionalitat provocada per la crisi sanitària del Covid-19, i fins que aquesta prestació es pugui reprendre. 

Per tal d’evitar acomiadaments en les empreses contractistes i de minimitzar al màxim l’impacte econòmic que pugui comportar aquesta suspensió, se signarà una acta entre l’Ajuntament i cadascuna de les empreses contractistes per definir a què es compromet cada part.

Així doncs, durant el període de suspensió total o parcial del contracte -i sempre que quedi acreditat-, l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal es comprometen a assumir:

-les despeses salarials que hauria abonat el contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte.

-les despeses per manteniment de la garantia definitiva relatius a el període de suspensió del contracte.

-les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips adscrits directament a l'execució del contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

-les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i vinculades a l'objecte del contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.