Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un nou Pla de millora urbana de l’illa de la Torre Barceló redibuixa l’aspecte del futur edifici

Escoltar

Un nou Pla de millora urbana de l’illa de la Torre Barceló redibuixa l’aspecte del futur edifici

El Ple municipal ha aprovat provisionalment un nou Pla de millora urbana que modifica l’estètica de la futura Torre Barceló a la confluència entre la ronda de Barceló i l’avinguda del Maresme. El planejament ha de substituir al de 2009, que preveia un pas soterrat en rampa des de la ronda fins al Port i espais públics que quedaven deprimits respecte el nivell del carrer.

Perspectiva de l'edifici. Imatges: Batlle i Roig
Perspectiva de l'edifici. Imatges: Batlle i Roig

El nou document va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern el passat mes d’agost. Substituirà el planejament vigent, que data del 2009 i que implantava la torre en una plaça pública deprimida respecte a la ronda de Barceló a la qual s’accedia en rampa des del pas soterrat de connexió amb el Port.

Al desembre de 2018 el Ple va aprovar un nou planejament que ja desvinculava l’accés al Port de la construcció de la torre, donat que vàries sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havien desestimat que els costos d’urbanització del pas subterrani s’imputessin als propietaris del sector. Però el Pla de millora aprovat inicialment al 2018 no va continuar la seva tramitació pel desistiment dels promotors.

L’illa de la Torre Barceló ocupa una extensió de 3.261 m2. La nova proposta, com ja ho feia la de 2018, resol l’accés al port amb un nou pas inferior únicament per sota de les vies del tren, vinculant-lo a la vegada a la transformació i remodelació de l’estació ferroviària i convertint-lo en un nou accés per als vianants a les andanes. També elimina la plaça deprimida i allibera com a espai públic la franja propera de La Farinera, permetent que aquest edifici catalogat agafi més protagonisme.

La torre se situa respectant la secció de 30 metres d’amplada de la ronda de Barceló, que es recupera com a zona de passeig, ja que d’acord al planejament vigent estaria ocupada per la rampa d’accés al pas inferior. Es proposa un edifici que es descompon volumètricament, amb plantes que reculen de forma successiva.

En les dues plantes inferiors es plantegen espais comercials i d’oficina que també reculen 2,2 m respecte al pla de façana per augmentar l’espai d’ús públic i permetre una circulació fluida cap a La Farinera, que queda separada de la torre un mínim de 13 metres, i cap el port com a pol d’atracció. En total, es preveuen 2.925m² d’espais lliures d’ús públic, tot a nivell de carrer, incloent els porxos formats per les plantes baixes i la urbanització de les voreres.

La torre manté el repartiment d’usos de la proposta de 2018: 2.500 m2 de sostre comercial o d’oficines ubicats en un sòcol i a les plantes inferiors; i 16.299 m² de sostre residencial a les plantes superiors, on s’hi podran fer un màxim de 192 habitatges lliures. També es manté el número màxim de plantes (26). L’aparcament es preveu en dues plantes soterrànies.

Entre l’aprovació inicial del passat agost i l’aprovació provisional, l’Ajuntament ha rebut 11 al·legacions al document, que no han estat estimades. El document s’envia ara a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que ha de donar el visitiplau per a la seva aprovació definitiva.


Desencallar el desenvolupament de la ronda

D’altra banda, la Generalitat ja ha aprovat definitivament el Pla de millora de reajustament de volums de les illes 2, 3, 4 i 5 de la ronda de Barceló, que permet impulsar el desenvolupament urbanístic del sector. Es tracta de les illes que tenen el front principal a la ronda Barceló i estan compreses entre el Camí Ral de la Mercè i el carrer dels Germans Thos i Codina.

Els quatre blocs d’habitatges de protecció pública amb front als carrers de Méndez Núñez i Germans Thos i Codina han quedat exclosos de les unitats mínimes de projecte, de manera que es podran edificar de manera separada. El nou planejament reajusta les condicions d’edificació i ordenació i regula la volumetria de les illes, les alineacions i les cotes obligatòries. Els edicles que coronaven els blocs lineals de la ronda Barceló queden substituïts per una planta àtic lineal.


Galeria d'Imatges

Publicat a