Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Declaració institucional demana major consciència i respecte envers el Medi Ambient

Escoltar

Una Declaració institucional demana major consciència i respecte envers el Medi Ambient

La Junta de Portaveus del passat 29 de maig va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada per ERC que demana major consciència i respecte envers del Medi Ambient.

El text íntegre de la proposta és el següent:

“La greu situació creada pel COVID-19 ha generat angoixa, ha fer aflorar i créixer la desigualtat, ha fet perdre llocs de treball, ha aturat l’activitat social, econòmica, comercial, cultural, esportiva i el pitjor de tot, ha provocat milers de morts.

Aquestes setmanes ens han fet prendre consciència del valor real de la sanitat, l’educació, del treball, del comerç de proximitat, de l’agricultura i de tots els professionals que han mantinguts operatius tots aquests serveis.

També hem vist, com deia un piulador mataroní que “La platja de Mataró presenta un aspecte estranyament natural” o que més ocells, insectes i animals han ampliat ràpidament part dels seus hàbitats o que la contaminació de l’aire ha baixat.

Segons les primeres estimacions, la caiguda d’emissions contaminants i gasos hivernacle produïda per la crisi del coronavirus, s’acostaria a la que la comunitat científica reitera insistentment des de fa anys com a imprescindible per a limitar l’escalfament global del planeta a menys de 1,5ºC.

A l'últim informe especial del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), on s'expliquen les mesures necessàries per assolir els objectius més ambiciosos de l'Acord de París, s'insistia en el fet que a partir del 2020 caldria retallar les emissions globals de CO2 a un ritme anual d'un 7,6%, amb l'objectiu d'arribar a zero emissions netes al voltant del 2050. Doncs bé, alguns estudis apunten que la caiguda d'emissions de CO2 d'aquest any a causa de la crisi del coronavirus seria d'un 8%.

En tot cas, el que ha demostrat aquesta indesitjable situació, és que aconseguir l’objectiu plantejat és perfectament possible. L’exercici conjunt de la humanitat, que hauríem d’haver començat ja fa molt de temps per evitar l’escalfament del planeta i les crisis futures que se’n puguin derivar, és factible i ara, una part important de la població n’ha pres consciència de cop.

Pel bé comú i del planeta, cal aprofitar, aquest canvi de percepció de la ciutadania i cal també, donar una resposta inequívoca, amb accions concretes des del sector públic que reforci i canalitzi aquest canvi social.

Aquestes accions han de ser immediates. Es del tot necessari incorporar de seguida aquesta necessària reflexió de futur i adoptar amb urgència noves pautes de comportament quotidià, per consolidar la certesa que el canvi és perfectament possible.

Així doncs, l’adaptació a la vida post-confinament s’ha de fer (i s’ha demostrat que es pot fer) en perfecta harmonia amb la situació de crisi climàtica que vivim simultàniament.

Diferents col·lectius de divulgació científica i d’investigació climàtica, han demanat accions encaminades a sedimentar aquest canvi entre la ciutadania promovent una desescalada respectuosa amb el medi ambient i, a mig i llarg termini, incentivar una economia i una manera de viure més sostenibles.

Una d’aquestes campanyes, per exemple, és la de "Jo també actuo pel clima", promoguda pels meteoròlegs de TV3, que durant les pròximes setmanes, a través dels diferents espais del temps de la televisió pública, convidaran a l'audiència a sumar-se a aquest moviment proposant accions concretes relacionades amb cinc línies d'actuació: reduir els desplaçaments, consumir producte local, viure amb la natura, generar menys residus i invertir en sostenibilitat.

- Reduir els desplaçaments: promoure i dimensionar adequadament el transport públic, aprofitar de manera racional i fins allà on es pugui les possibilitats del teletreball, que pot contribuir a reduir despeses i emissions per desplaçaments o fomentar el turisme sostenible i de proximitat, o la inversió en noves estructures viàries agressives amb el nostre entorn.

- Consumir producte local: I comprar-los a comerços locals. Com a consumidors, podem ajudar a reactivar l'economia d'una manera més sostenible consumint productes de proximitat, sobretot els que es produeixen de manera més respectuosa amb el medi ambient i comprant als comerços urbans de proximitat. A més, com hem après aquestes setmanes, el teixit comercial urbà de proximitat (botigues, mercats, bars, terrasses, restaurants…) és l’únic que dona vida i personalitat a les nostres ciutats.

- Viure amb la natura: renaturalitzar el nostre entorn més proper: horts urbans, platges, enjardinaments amb especies autòctones o amb plantes aromàtiques… seran ajudes per apropar-nos al medi natural.

- Generar menys residus: I reutilitzar, reparar o reciclar per allargar la vida útil de les nostres pertinences, i eliminar-los de manera selectiva, neta, als seus respectius destins, contribuirà a reduir l’impacte ambiental.

- Invertir en sostenibilitat: Apostar per la inversió pública i privada, en eficiència energètica i ús d'energies renovables, com un sector d’activitat econòmica de futur amb alts beneficis potencials, econòmics i ambientals.

Pels motius exposats, i coincidint amb la commemoració del dia mundial del medi ambient (el proper dia 5 de juny), el Grup Municipal d’ERC-MES proposa l’adopció dels següents acords:

  1. L’Ajuntament de Mataró referma una vegada més el seu compromís amb el medi ambient, amb la lluita contra el canvi climàtic, en el convenciment que els objectius de reducció d’emissions són perfectament possibles.
  2. L’Ajuntament de Mataró es compromet a continuar treballant per contribuir l’assoliment d’aquests objectius a nivell local, en especial la promoció del consum local a través del comerç urbà de proximitat..
  3. L’Ajuntament de Mataró requereix el Govern de l’Estat, de la Generalitat, de les Diputacions i de les organitzacions municipalistes, que incorporin aquestes 5 perspectives mediambientals al disseny de la sortida del confinament i la desescalada.
  4. Finalment, donar trasllat de l’adopció d’aquests acords als Presidents dels Governs d’Espanya, del Govern de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i de les organitzacions municipalistes (FMC i ACM)”