Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Policia Local comença a sancionar l’incompliment de la normativa de circulació de vehicles de mobilitat personal

Escoltar

La Policia Local comença a sancionar l’incompliment de la normativa de circulació de vehicles de mobilitat personal

Des del 2 de gener, moment en què va entrar en vigor la modificació del Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles de la DGT, els vehicles de mobilitat personal (VMP) tenen prohibida la circulació per voreres i zones de vianants. L’incompliment de la normativa pot comportar sancions de 200 €.

La Policia Local ha començat a interposar sancions a aquelles persones usuàries de patinets elèctrics que no respectin la normativa de circulació d’aquest tipus de vehicles, anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP). Des que va entrar en vigor la modificació legislativa del Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT), el 2 de gener, els agents han estat realitzant accions d’informació i amonestació a les persones infractores.

Segons aquesta normativa, els VMP estan definits com a vehicle d’una o més rodes, sense seient (excepte que disposi de sistema d’auto-equilibrat), dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h.

Així doncs, com qualsevol altre vehicle -incloses les bicicletes elèctriques-, tenen prohibida la circulació per voreres, zones de vianants, parcs i places. Incomplir-ho pot suposar una sanció de 200 €. Els VMP han de circular preferentment pel carril bici i, si no n’hi ha, per la calçada; i no poden circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies i túnels urbans.

Durant la conducció d’un vehicle de mobilitat personal, les següents infraccions estan tipificades amb sancions que oscil·len entre els 90 i els 200 €:

 -Telèfon mòbil: La utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP pot ser sancionada amb 200 €.

-Circular dues persones en un VMP: Circular amb un nombre de persones superior al de les places del vehicle pot comportar una multa de 90 €.

-Auriculars: La utilització d’auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre se circula amb un VMP pot ser sancionada amb 200 €.

-Circulació nocturna sense llums ni roba o elements reflectants: En el cas que es circuli amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, i que el vehicle no disposi de llum ni l’usuari porti roba o elements reflectants que permetin la seva visibilitat per als altres conductors, la sanció tipificada és de 200 €.

A més a més, els conductors de VMP estan obligats a sotmetre’s a proves de detecció d’alcohol i drogues i, en cas de resultat positiu o de negació a efectuar la prova, també seran denunciats. En el cas de consum d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.

En aquells casos en què la infracció l’hagi comès una persona menor de 18 anys, hauran de respondre de la multa imposada els pares, tutors, acollidors o guardadors legals.

L’ús del casc i d’altres elements de protecció quedarà regulat a la nova Ordenança municipal de mobilitat, actualment en fase de consulta pública i que està previst que se sotmeti a aprovació inicial al Ple de març.

Publicat a