Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra demana més presència de les dones en tots els àmbits municipals

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Esquerra demana més presència de les dones en tots els àmbits municipals

És una realitat fora de discussió que les dones estan subrepresentades en tots els àmbits de l'activitat social, econòmica, comunicativa, esportiva... I els homes, sobrerepresentats.

El col·lectiu "On són les dones (OSLD)" per exemple, analitza des de fa anys la presència de dones als espais d'opinió dels mitjans de comunicació de Catalunya, en denuncia l'absència i demana que es doni veu i s'escolti les dones expertes.

El seu treball ha consistit a analitzar el problema, però també en assenyalar que la responsabilitat per solucionar aquesta qüestió és dels mateixos mitjans, però també de les autoritats públiques, que han de fer que es garanteixi la igualtat efectiva de dones i homes, en compliment de les disposicions legals.
I no només en els mitjans de comunicació (àmbit de coneixement d'On Són Les Dones), sinó en tots els camps: acadèmic, polític, cultural, laboral...

Com cada 8 de març, sentirem manifestos i declaracions a través de tots els mitjans de comunicació que ens recordaran la situació de discriminació que pateixen les dones amb relació als homes. Però convindria que mantinguéssim present aquest pensament cada dia de la resta de l'any i al mateix temps canviéssim proactivament tot allò que és a les nostres mans, al nostre abast, per corregir i transformar aquesta situació.

Alguns exemples on cal potenciar la presència de les dones des de l'àmbit municipal podrien ser:

- Actes, inauguracions o similars organitzats per l'Ajuntament
- Xerrades, conferències,...
- Premis, esdeveniments,...
- Comunicacions municipals
- Xarxes socials corporatives
- Mitjans de comunicació públics
- Administració (a igual categoria laboral)
- Càrrecs directius i intermedis
- Serveis concessionats
- Atenció al públic en empreses i concessions municipals
- Nomenclàtor, noms equipaments,...
- Títols, noms de premis, jornades, reconeixements...

I un llarg etcètera que inclouria tots els àmbits on d'una manera o altra, l'ajuntament hi pot incidir.

Sabem que s’ha fet i que es fa molt, però estem convençuts que encara s’ha de fer més i que tot el que cal fer s’ha de fer de forma transversal, des de totes les àrees i serveis municipals, de manera que aquesta mirada no provingui només del servei d’igualtat.

Per tot això, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana - MES Mataró, entrem una proposta de resolució al següent Ple per l’adopció dels següents acords:

1.  El Govern Municipal portarà a terme una anàlisi i recompte de la presència i la proporció de dones en tots els àmbits d’acció municipal (els descrits en el text anterior i els que no hi apareixen). Els resultats haurien d’estar disponibles en un període màxim de 6 mesos.

2. El Govern Municipal, a partir de les dades obtingudes, adoptarà les mesures necessàries per corregir-les, fomentant la presència de les dones en tots aquells àmbits on l’ajuntament pugui, d’una forma o altra, incidir.

3. El Govern Municipal, conscient que la dinàmica costarà molt de canviar, farà una crida a tota la ciutadania, entitats, associacions, empreses,... per tal que se sumin a aquesta iniciativa municipal, de manera que entre tots, ens apropem a l'objectiu de paritat en tots els àmbits.