Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un 2020 marcat per la inacció del govern municipal

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

Un 2020 marcat per la inacció del govern municipal

El grup municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres Mataró hem traslladat les demandes ciutadanes al Ple municipal en més de 10 Propostes de Resolució, 60 precs i preguntes i més de 50 preguntes per escrit al govern municipal

Malgrat l’excepcionalitat en la què ens trobem a causa de la Covid-19 i de les enormes dificultats que la situació comporta per tots els governs, des d’Esquerra Republicana no podem valorar positivament la gestió feta pel Govern Municipal durant aquest any 2020.

Abans de la pandèmia, ja havíem advertit de la inoperància i la inacció del Govern Municipal en molts temes: Plens sense contingut, funcionament deficient dels serveis públics quotidians (neteja, llicències, espai públic, seguretat…), retards en la regulació de la mobilitat, els patinets,... i ens havíem oposat a una pujada dels impostos del 8% (després d’una congelació impositiva dels 2 anys anteriors previs a les eleccions municipals).

Des que va esclatar la Covid-19, des d’Esquerra Republicana ens hem posat a la plena disposició del Govern Municipal per ajudar i col.laborar en el que fes falta.  

Malgrat aquest oferiment, i més enllà de la constitució, entre tots els Grups Municipals i agents socials i econòmics de la ciutat de la Taula per la Reconstrucció Social i Econòmica, la veritat és que el Govern Municipal no només no s’ha deixat ajudar, sinó que ha preferit treballar en solitari, sense utilitzar ni tenir en consideració l’oposició per a res.

Amb tot, volem destacar la tasca feta des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana: 10 Propostes de Resolució; 60 precs i preguntes als plens; més de 50 preguntes per escrit; 300 precs per arranjar diversos punts de la ciutat que estaven en mal estat; més de 20 declaracions institucionals…

Aquestes propostes han abarcat diversos àmbits de la vida ciutadana: 

- Demandes  per resoldre els desperfectes de la via pública: amb la campanya Mataró Deixada.
Defensa de l’àmbit cultural: especialment després de la retallada del seu pressupost.
- Propostes per lluitar contra la desigualtat: empadronament obligatori, habitatge buit, impuls Plans Integrals Rocafonda i Cerdanyola.
- Propostes per combatre la inseguretat: anant a l’arrel del problema i fent un treball integral amb tots els agents implicats.
- Prioritzar els diferents centres comercials urbans de proximitat de la nostra ciutat: promocionant un model comercial amb una gestió professional en comptes d’ampliar Mataró Parc.

També ens hem oposat altra vegada a la pujada d’impostos (6% IBI) de cara al 2021.Un impost que (en €/habitant) ja el 2020 era un 42% superior al de Sta.Coloma de Gramanet, un 30% al de Badalona, un 21% al de Sabadell, un 13% superior al de Terrassa i un 4% superior al d’Hospitalet...

Una pujada que el Govern Municipal, format pel Partit Socialista i En Comú Podem, ha aprovat sense haver discutit el pressupost, sense haver consensuat un pacte fiscal, sense haver mirat detalladament el pressupost per buscar estalvis i sense haver-se esforçat tot el que hauria calgut per buscar noves fonts d’ingressos…

Tot i les dificultats, pensem que no era moment d’apujar impostos, sinó d’ajudar a la ciutadania i fer que els serveis públics funcionin (aquest ha estat el plantejament majoritari a la pràctica totalitat de ciutats de Catalunya, començant per Barcelona).

La nostra proposta era:

- Buscar estalvis en un pressupost de més de 150 milions d’euros (només un 2% serien ja els 3 milions que s’obtenen amb la puja d’impostos).
- Buscar nous ingressos i optimitzar els actuals (+50% IBI pisos buits, ordenança vehicles mobilitat personal, revisió taxa tinença animals domèstics no censats, venda d’actius no essencials, replantejament empreses municipals...).
- Incentivar la millora de la concessió de les llicències d’obres i d’activitats.
- Comptabilitzar els ingressos extraordinaris , per unes despeses extraordinàries, que han de venir dels governs d’Espanya, Generalitat, Diputació i UE.
- Aprofundir en la tarificació social d’alguns serveis (taxa brossa, escoles bressol, escola Música…).
- Consensuar un Pacte Fiscal (pressió fiscal justa, equitativa, redistributiva i transformadora i no amb criteris electoralistes).
- Dimensionar les ajudes a sectors perjudicats i de rescat social i d’estímul a nous sectors d’activitat (com ara les instal·lacions comunitàries d’autoconsum energètic...).
- Facilitar el pagament de tots els impostos a través d’una tarifa plana mensual…

I finalment, només en el cas que no haguéssim pogut generar com a mínim els 3 milions (que s’obtenen amb la pujada d’impostos) per altres vies, i només en aquest cas, plantejar la pujada que faltés...
Cap d’aquestes suggerències ha estat considerada, més enllà de la petició de mantenir les bonificacions per l'ús de la deixalleria municipal, que sí que ha estat aprovada.

Com a conclusió d’aquest 2020: moltes decisions a prendre, molta por del Govern Municipal a cometre errors que comportin costos electorals, que com a conseqüència ocasiona, en la nostra opinió, una paràlisi en la presa de decisions i en l’acció de govern que acaba essent molt costosa pel conjunt de la ciutadania. 

Mataró demana ser governada, demana un Govern que governi, que lideri, que anticipi el futur. Un Govern que tingui la capacitat per prendre decisions i per liderar la institució respectant la pluralitat política, en pro del bé comú.

Tots sabem que aquest ha estat un any molt difícil per a una gran part de la ciutadania, per petits empresaris, per autònoms i pel sector comercial i restauració. I també ha estat molt complicat per a totes les administracions i governs sense excepció. I pels governs municipals.

Per això, des de la solidaritat amb tothom i la ferma voluntat de col·laboració que sempre hem manifestat, com a Govern Alternatiu que volem ser, continuarem fiscalitzant l’activitat municipal i fent d'altaveu de les problemàtiques i necessitats dels mataronins i mataronines.