Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració Institucional per uns boscos segurs

Escoltar
Logo de Grup municipal PSC-CP

Grup municipal PSC-CP

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal PSC-CP

Declaració Institucional per uns boscos segurs

La Junta de Portaveus aprova la Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Mataró per uns boscos segurs.

El passat 29 de gener, un mataroní de 43 anys va ser abatut pel tret d’un caçador mentre circulava amb bicicleta per la muntanya, al terme municipal d’Argentona, causant-li seqüeles irreversibles. Però no es tracta d’un cas aïllat, només 15 dies abans d’aquest succés, un altre veí de Mataró va rebre un impacte d’un cos estrany a l’ull produït per una bala rebotada mentre passejava amb la seva família pels boscos del terme municipal d’Argentona.
 
Arran d’aquests fets, s’ha organitzat un moviment ciutadà que defensa l’adopció de mesures urgents per tal de garantir la seguretat dels boscos, fent compatible l’activitat d’oci de la població amb el control cinegètic de les espècies animals que causen danys als agricultors. Un moviment que es va fer visible en una manifestació que va recórrer els carrers de Mataró el passat diumenge 20 de març.
 
El terme municipal de Mataró compta amb 595 hectàrees de sòl forestal. A més, el nostre municipi està envoltat d’altres que també tenen una gran quantitat d’hectàrees d’espai forestal, com Argentona, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres.
 
Aquest espai forestal ha esdevingut, encara amb més força després de la pandèmia, un espai per gaudir amb la família i els amics i per fer esport especialment en cap de setmana i festius.
 
Al mateix temps, justament amb aquestes activitats d’oci de la població, al bosc també hi conviuen altres activitats com la caça. La caça és una activitat necessària per controlar la superpoblació d’algunes espècies, com el senglar, que provoquen danys a la pagesia. És imprescindible un control cinegètic de les espècies més problemàtiques pels agricultors. Ara bé, també és imprescindible que aquestes activitats es regulin i es realitzin de manera segura i amb un control de l’Administració competent que, en el nostre cas, és la Generalitat de Catalunya.
 
Entre els anys 2007 i 2020, a Espanya – excloent les Comunitats Autònomes de Catalunya i el País Basc que tenen les competències transferides i no ofereixen dades – hi ha hagut 63 persones mortes per accidents de caça i 483 han patit lesions, 215 de les quals són greus.
 
Les dades mostren, per tant, que els boscos poden ser perillosos per a la població i que cal posar-hi una solució que ha de passar per la millora de la seguretat als entorns forestals mitjançant una major regulació del sector, sense oblidar la necessitat d’un control cinegètic efectiu per evitar posar en risc les collites dels agricultors.
 
Recentment, el Parlament de Catalunya, a instàncies del Grup Parlamentari Socialista, ha aprovat una moció que insta al Govern de la Generalitat a elaborar un projecte de llei que substitueixi a la llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, actualment desfasada, i que incorpori mecanismes per fer segur l’ús de l’entorn natural tant per aquelles persones que practiquen l’activitat cinegètica com aquelles que gaudeixen dels entorns forestals.
També és necessari redactar i aprovar un protocol d’obligat compliment, consensuat amb els sectors afectats, que garanteixi la seguretat de les batudes amb mesures com:
 
 • La presència de vigilància per controlar els accessos a la zona de la batuda.
 • La utilització de precintes i balises al voltant del perímetre de l’àrea de caça, donat que la sola presència de cartells s’ha demostrat del tot insuficient.
 • La realització de controls d’alcoholèmia aleatoris.
 • La comunicació i difusió entre la ciutadania, especialment amb aquells col·lectius usuaris del bosc, de les batudes programades cada temporada.
 • La col·locació de cartells anunciant les properes batudes amb un mínim de 7 dies d’antelació, revisant que siguin ben visibles durant el període.
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:
 
 1. Instar la Generalitat de Catalunya a elaborar un projecte de llei que substitueixi a la llei 1/1970, de 4 d’abril, que incorpori mecanismes per fer segur l’ús dels espais naturals.
 2. Instar la Generalitat de Catalunya a redactar i aprovar un protocol d’obligat compliment que garanteixi la seguretat de les batudes, amb la implicació de tots els sectors afectats.
 3. Instar la Generalitat de Catalunya a crear un registre d’accidents de caça, per acabar amb l’actual opacitat que existeix actualment.
 4. Instar la Generalitat de Catalunya a desplegar immediatament el Grup Especial de Gestió Cinegètica i Captura d’Animals del cos d’Agents Rurals que va ser creat l’any 2015 però que encara no s’ha desplegat.
 5. Aplicar l'emergència cinegètica a les zones que superin els llindars de població establerts a la resolució de vedes per acordar l'execució subsidiària de mesures excepcionals de gestió cinegètica, en els casos en els que no ho faci el titular cinegètic, per reduir la densitat de població per sota dels llindars.
 6. Revisar el sistema d’indemnització per danys a les explotacions agràries per tal que aquests danys siguin totalment indemnitzats, amb un sistema àgil de peritatge i pagament.
 7. Traslladar els presents acords a la Generalitat de Catalunya i a les associacions de caçadors i agricultors que operen al nostre municipi.