Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acreditació de competències professionals

Escoltar

Acreditació de competències professionals

Acredita’t    

 

QUÈ ÉS? És un reconeixement explícit de l’experiència professional i formació no formal.

QUIN ÉS EL REFERENT? Els Certificats de Professionalitat del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

  • Avaluació:  Demostració de les competències professionals de les unitats competència que per a les que es sol·liciti el reconeixement.  Caldrà aportar la documentació necessària i superar les proves que determini el personal avaluador.

 

QUÈ SÓN?  És una validació acadèmica de l’experiència professional i la formació no formal.

QUIN ÉS L'OBJECTIU?  Obtenir el títol de Formació Professional segons l’especialitat.   S’obtindrà el títol si es superen totes les unitats de competència que conté el títol, es compleixen els requisits acadèmics d’accés al cicle i es cursen els mòduls complementaris.

QUIN ÉS EL REFERENT?  Les titulacions dels Cicles Formatius de la Formació Professional.

QUI HI POT PARTICIPAR?  Persones que tinguin  18 anys i acreditin una experiència laboral de 2 anys en el sector.

EN QUÈ CONSISTEIX?  (2 fases):

  • Servei d’assessoramentOrientació sobre l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir la qualificació acadèmica i sobre les matèries que podries validar segons la teva experiència laboral. (2 o 3 sessions). S’obté l’informe d'assessorament, imprescindible per participar en la fase de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
    Quin cost té?  Preu públic: 60 € 
  • Servei de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral: Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials i emissió de la certificació corresponent. Consisteix en una entrevista individual amb els avaluadors del centre educatiu. 
    Quin cost té?  Preus públics:   Crèdit títols LOGSE:  40 €.   Unitat formativa títols LOE: 18 €

 

ON ES POT FER?   Als centres educatius que ofereixen aquests serveis: 

 

QUAN ES POT SOL·LICITAR?  Cada centre educatiu estableix el termini i ho publica a la seva web.