Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llicència de reutilització de la informació pública

Escoltar

Llicència de reutilització de la informació pública

 

L’Ajuntament de Mataró adopta la Llicència oberta d’ús d’informació – Catalunya com a mecanisme per establir les condicions de reutilització de la informació pública.

 

La Llicència oberta d’ús d'informació - Catalunya és un acord de llicència que permet els usuaris compartir, modificar i utilitzar lliurement aquesta informació de manera flexible només respectant certes condicions establertes a la secció de Condicions d’ús.

 

La informació pública pot contenir una àmplia varietat de tipus de contingut (imatges, material audiovisual, etc...), de manera que aquesta llicència no regeix els drets sobre els continguts de manera individual. Així, doncs, les persones que reutilitzin la informació poden utilitzar aquesta llicència juntament amb qualsevol altra llicència per al contingut.

 

Els termes emprats en aquest document han de ser interpretats d'acord amb els conceptes que defineix el règim aplicable en matèria d’informació i dret d’accés, d’acord amb la legislació vigent sobre informació oberta i reutilització.

 

 

Què permet aquesta llicència

 

 • La reutilització de la informació.

 • La distribució i la comunicació pública de la informació.

 • La transformació de la informació per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir un conjunt de dades específicament, que és la que preval.

 

Condicions d'ús

 

 • No es pot alterar el contingut de la informació.

 • No es pot desnaturalitzar el sentit de la informació.

 • Cal citar la font de la informació, de la següent manera: Ajuntament de Mataró. [nom de la unitat]., llevat dels casos en què hi hagi una llicència específica, on caldrà reconèixer-ne l'autoria i la titularitat dels drets d'explotació.

 • S’ha d’informar de la darrera data d’actualització de la informació.

 • Quan la informació contingui dades de caràcter personal, cal especificar la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.

 • Quan la informació s’hagi facilitat de manera anonimitzada o pseudonimitzada, ha d’incloure la prohibició de dur a terme activitats tendents a revertir el procés de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts.

 • Si les característiques, els continguts o la naturalesa de la informació ho justifiquen, la informació es pot posar a disposició amb subjecció a llicències específiques, com ara les llicències de Creative Commons, que siguin complementàries de les condicions generals de la Llicència oberta d’ús d’informació - Catalunya.

 • Les condicions específiques complementàries contingudes en les llicències específiques poden tenir per objecte usos concrets autoritzats, comercials o no, la vigència de la llicència, les obligacions de la persona beneficiària i del subjecte obligat, així com les responsabilitats d’ús, l’eventual contraprestació exigible, l’ens concedent o altres factors que puguin condicionar-ne la reutilització.

 • En qualsevol cas, les condicions de les llicències específiques han de ser clares i precises, i no poden restringir sense motiu les possibilitats de reutilització, ser discriminatòries o limitar la competència.

 • Totes les llicències de reutilització han de poder ser processades electrònicament i estar disponibles de forma permanent i en formats accessibles, de manera que puguin ser descarregades, desades, reproduïdes o referenciades per les persones reutilitzadores. La informació reutilitzable es posa a disposició, sempre que sigui possible, de manera que sigui processable de forma automatitzada, conjuntament amb les metadades i en formats oberts.

 • Les condicions d’ús que figurin a les llicències de reutilització vinculen les persones reutilitzadores pel sol fet d’obtenir la informació o accedir-hi. La reutilització de la informació s’efectua sota la responsabilitat exclusiva de la persona reutilitzadora.

 • No es poden atorgar drets exclusius per a la reutilització de la informació, tret de quan sigui imprescindible per a la prestació d’un servei d’interès públic. En cas d’existència d’acords exclusius, el subjecte obligat els ha de revisar periòdicament, en tot cas cada tres anys, amb la finalitat de verificar si subsisteixen les causes que van justificar l’exclusivitat, i ha de modificar les condicions si no estiguessin justificades. Aquests acords han de ser transparents i públics.

 • La persona sol·licitant d’informació pot demanar un certificat de les condicions de reutilització que regien per a una informació pública en un moment determinat. La certificació s’ha d’expedir en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de la recepció de la sol·licitud en el registre electrònic de l’administració pública. Aquest certificat es pot sol·licitar mitjançant tràmit electrònic.

 • No s’autoritza el subllicenciament de les dades.

 • No es permet imposar cap altra restricció o condició d’ús a l’exercici dels drets concedits o afirmats en virtut d’aquesta llicència.

 • No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l’Ajuntament de Mataró en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta Institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Mataró i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

Recomanacions

 

 • Citeu aquesta llicència, o faciliteu-hi un enllaç a la base de dades, reutilitzacions o obres derivades, com també a qualsevol altra documentació rellevant.

 • Tingueu en compte que la Llicència oberta d’ús d’informació - Catalunya no és l’única llicència activa, hi pot haver altres models, per tant reviseu atentament a les metadades quina és la llicència concreta que regeix en el moment concret en què en feu ús.

 • Tingueu en compte que l’Ajuntament de Mataró es reserva el dret de publicar els conjunts de dades en termes diferents, cessar la distribució o la disposició, tot i que els conjunts de dades descarregats mantindran les condicions d’ús inalterades del moment de descàrrega mentre no s’actualitzin les dades.

 • Mantingueu intacte qualsevol avís de dret d’ús d’informació que faci referència a la llicència vigent en el moment de la descàrrega.

 • Si no és possible posar els avisos necessaris en un fitxer concret a causa de la seva estructura, haureu d'incloure els avisos en una ubicació que en faciliti l’accés a les persones usuàries.

 

Garanties i exempció de responsabilitat

 

L’Ajuntament de Mataró no es fa responsable d’un possible ús il·lícit de la informació.

 

Tampoc es fa responsable de l’exactitud o integritat, presència o absència d'errors, idoneïtat per a un propòsit particular o comercialització.

 

 

Limitació de responsabilitat

 

Amb subjecció a qualsevol responsabilitat que la llei no pugui excloure o limitar, l’Ajuntament de Mataró no es fa responsable i s’exclou expressament de tota responsabilitat per pèrdues o danys, sempre que sigui causada a qualsevol persona per qualsevol ús que es faci sota aquesta Llicència.

 

Aquesta exclusió de responsabilitat inclou, entre d'altres, qualsevol dany especial, incidental, conseqüent, punitiu o exemplar, com ara pèrdues d'ingressos, dades, beneficis previstos i pèrdua de negoci.